- Lukta av ukultur

INNLEGG: Fremskrittspartiet var sentral i forsommerens kulturdebatt. Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i Musikerne Fellesorganisasjon og medlem av Løkenutvalget, har skrevet denne lederen i tidsskriftet Musikk-Kultur. Her advarer han mot Fremskrittspartiets kultursyn. - FrPs kulturpolitikk er grumsete og farlig. Angrepet på den såkalte "innvandrerkulturen" er stygt, skriver Bjerkestrand blant annet her.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Arnfinn Bjerkestrand_2008_bak (Foto: Trond Brandal)

Av Arnfinn Bjerkestrand

I tillegg til en flott sommer fikk vi i år en kulturpolitisk debatt som handlet om kulturens verdier, kunstens og kunstnernes vilkår, og mye, mye mer.

Godt anført av et FrP med rekordhøy oppslutning på meningsmålingene, med andre sentrale rikspolitikere på ferie og et sommerstengt Storting, fikk FrP råde grunnen ganske alene.

Kultur-Norge svarte kontant - og fikk både ros og ris.

Først ute var FrPs kulturpolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen, som i Dagsavisen utdypet FrPs heller magre kulturpolitiske program:

- Pressestøtten skal bort…
- Kunstnernes sugerør i statskassa skal bort…
- Den offentlige støtten til ”innvandrerkultur” skal bort …

Elitekulturen får også gjennomgå uten at Knudsen er i stand til å forklare begrepet, men han mener seg i stand til å ta ukulturen på lukta...

FrPs kulturpolitikk er grumsete og farlig. Angrepet på den såkalte "innvandrerkulturen" er stygt. Det strider mot kunstens vesen, og det er enhver kunstners plikt å advare mot slike krefter i et fritt og demokratisk samfunn.

Med de verdiene som kunsten og kulturen representerer er en enda sterkere satsing på innvandrernes egne kulturuttrykk tvert i mot det eneste rette.

FrP går inn for økt bruk av oljemilliarder på nær sagt alle områder med unntak av kunst og kultur.

Jeg vil på det sterkeste advare mot dette partiet om du har et bankende hjerte for kunst og kultur!

Arnfinn Bjerkestrand er forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon, MFO.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

18 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
FRP OG UKULTUR
Skrevet 29.08.2008 15:04 av Karin S Woldseth

Tåler virkeig ikke kulturen og bli debattert? Er det ikke greit at vi spissformulerer? Åpenbart ikke. Store deler av kultur - Norge gikk i skyttergravene og nærmest bombandert oss, med bomber og granater. De gikk ikke løs på politikken, neida, man gikk løs på oss som personer. Uten verdi, elefant i glasshus, vi er nesten rasister og vi hater kunstnere, ja så mye at vi nærmest ønsker død over dem. Slik var debatten... sakelig? Nei.. ikke fra mitt og Ulf Erik Knudsen sitt ståsted. Og kulturlivet svarte slett ikke kontant, det var faktisk både utøvende kunstnere og kultureksperter som var uenig i det synet Bjerkestrand forfekter.
Men så er vel ikke det så rart, kanskje.... De fleste av oss vet at noen er nærmere statsråden enn andre, og at agendaen er en helt annen, enn den ser ut til å være. Bjerkestrand, glemmer å nevne at Frp gjennom tippenøkkelen har tilført kulturlivet 600 millioner friske kulturkroner hvert år de siste 3 årene. I tillegg så har de rød/grønne fjernet flere milliarder gjennom å monopolisere automater. Penger som kunne vært strødd utover frivilligheten. Men det holder Bjerkestrand klokelig munn om, til tross for at han også representerer mange hundre amatører rundt om i landet.

Svar på kommentar

 
 
SAKLIGHET/KULTUR/FRP
Skrevet 29.08.2008 15:38 av Petter Pettersson

Ærlig talt, Woldseth - sommerens kulturdebatt var stort sett saklig - eller "sakelig" som du velger å skrive - noe som indikerer at "kulturen tåler å bli debattert". Din reaksjon illustrerer tvert imot at det virker som det er ditt parti som ikke tåler å bli debattert. Jeg har lest partiets kulturpolitiske program, og så mye ull, halvkvedete viser og merkelige formuleringer eksponerer - i beste fall - at de som har ført dette i pennen enten tenker uklart, eller ikke makter å formulere seg.

Svar på kommentar

 
 
SAKLIGHET OG FRP
Skrevet 29.08.2008 15:51 av Karin Woldseth

Beklager at tastaturet mitt er litt spesielt, og det derfor ble en del trykkfeil og i engasjementets navn noen skrivefeil... det tar jeg på min kappe. Men jeg skal lese korrektur heretter, så man iallefall ikke henger seg opp i bagateller.

Jeg kan være enig i at det nåværende programmet ikke er like godt skrevet på alle punkter. Det jobber vi med.

Hvorvidt debatten har vært saklig , er sikkert en subjektiv oppfatning avhengig av ståsted og politisk tilhørighet. Men vi har kuttet budsjettet på kultur ned til 2004 nivå, og så vidt jeg vet så levde kulturlivet i Norge i 2004 også.
I tillegg til at vi ønsker å frigjøre midler gjennom oppheving av spillmonopol. Det skulle ikke skremme vannet av noen. At kultureliten skjelver får så være, det er ikke i første rekke dem vi skal tilfredsstille.

Svar på kommentar

 
 
HVEM ER KULTURELITEN?
Skrevet 01.09.2008 12:39 av John Hegre

Hvem er kultureliten Karin Woldseth? Dette begrepet blir brukt svært ofte når FrP diskuterer kulturspørsmål men jeg har aldri hørt denne "gruppen" bli definert av FrP-politikere. Jeg mistenker dette for å være svært så bevist fra FrP sin side, er det tilfelle? Hvem er kultureliten, kan du være så vennlig å fortelle hvem du henviser til med navn. Hvem er det du mener skjelver og hvorfor? Kan du tydeliggjøre hva du mener, hvem du snakker om?

Svar på kommentar

 
 
KULTURELITEN
Skrevet 02.09.2008 16:04 av Carl Kristian Johansen

I et intervju med Ulf Erik Knudsen og Karin Woldseth på nettstedet Minerva.as defineres kultureliten av Woldseth:

"Mitt begrep er at vi har en kulturelite som vi vil til livs. Det er mennesker som sitter med makt innenfor feltene og har tilknytning til den rød-grønne regjeringen."

Svar på kommentar

 
 
ENIG MED HEGRE
Skrevet 02.09.2008 18:13 av Svein Egil Hatlevik

Håper ikke Woldseth er tilfreds med den definisjonen av "kulturelite" som ckj siterte over. For den var ikke helt lett å skjønne heller. Er det et nødvendig kriterium for å tilhøre kultureliten at man har koblinger til Ap, Sp eller SV?

Svar på kommentar

 
 
MER KULTURELITE, TAKK!
Skrevet 02.09.2008 20:45 av Trond Brandal

Skal verden utenfor Frps stortingsgruppe få vite hva Woldseth legger i begrepet «kultureliten», må hun selv komme på banen. Gjerne i denne debatten, som hun startet selv.

I motsatt fall risikerer hun at kultureliten definerer seg på egen hånd, som en motbevegelse. Den kan fort bli både tallrik og (gud forby) fargerik.

Svar på kommentar

 
 
PÅ BANEN!
Skrevet 03.09.2008 09:47 av Karin S Woldseth

Beklager at jeg ikke har svart før, men jeg holder på å jobbe med Frp's kulturprogram. :)
Skal vi se:

1. Definisjonen i innlegget i Minerva var riktig.
2. Nei, man trenger ikke ha koblinger til Sp, Sv og Ap, men det viser seg at svært mange av de med makt innenfor kulturfeltet har nettopp det.

Jeg har lyst til å nevne et eksempel på hvordan dette oppleves for oss som sitter i kulturkomiteen.

Hvert år har vi budsjetthøringer, i forrige periode,satt Fremskrittspartiet på vippen og var en svært sentral samtalepartner for alle. Alle var hyggelige og imøtekommende og la frem sitt ønske om mer penger, som jo er grunnen til at de er der.
Jeg må så si at alle har ca 15 minutter til sin disposisjon.
Denne perioden har svært mange av dem som har vært på høring brukt tiden sin på å lovprise regjeringen, tro meg det er totalt uintressant for de andre partiene å høre på. Og derfor har det nok vært noe glissent på disse høringene.

Kulutureliten, er for meg... og jeg snakker for meg,de få som sitter på toppen av kulturhirarkiet og ønsker å bestemme hva vi skal se,lese og høre.
De som eksluderer noen og favoriserer noen. I tillegg så vil jeg nok hevde at noen kulturjournalister også hører til i denne kategorien.
De har makt, de har posisjoner og de har et nettverk som gjør dem til den eliten, som bestemmer hvilken forfatter som er "riktig", kunstnere som skal få lønn fra staten, osv osv osv.
Håper dette var klargjørende.

Svar på kommentar

 
 
FLER SPØRSMÅL
Skrevet 03.09.2008 17:11 av svein egil hatlevik

Fint å kunne diskutere direkte med folkevalgte på denne måten! Ros til Woldseth for det.

Men: Jeg (og sikkert andre flere med meg) lurer på hva PARTIET Frp mener med kulturelite. For det hjelper jo lite å lese hva Frp mener om hvem og hva som tilhører kultureliten i kraft av å være et politisk parti og bare kunne legge én representants definisjon til grunn.

Svar på kommentar

 
 
KULTURELITE
Skrevet 04.09.2008 08:27 av Karin S Woldseth

Partiet og programmet sier ikke noe om kultureliten. Det vi vil forsøke å gjøre gjennom politikken vår er å fordele makten på en annen måte gjennom ulike tiltak, og jeg kan nevne noen:

1.Objektive kriterier for tildelingen av støtte.
Fortrinnsvis prosjektstøtte.
2. Vi ønsker å sikre de som ønsker å leve av kunsten sin, en minimumskjennskap til budsjett, regnskap og markedsføring. Dette vil hjelpe kunstnere til ikke komme i økonomisk uføre.( Jeg sier ikke at alle vil leve med god økonomi)
3. Vi ønsker at tildelingen av midler ,ikke skal skje ved at for eksempel forfattere deler ut støtte til forfattere.
4.Vi ønsker oss et fritt bokmarked, på linje med Sverige.( Der lever forfatterne selv om det ikke er noen bokbransjeavtale)
5.Fremskrittspartiet stemte imot å etablere det nye Filminstituttet, fordi dette ga etter vårt syn altfor mye makt på få hender.
Dette er noen av punktene,men det viser likevel hvordan vi ønsker å spre makten på flere hender( eller hoder)Vi ønsker å fokusere på å gi flest mulige en sjanse til å prøve seg i dette lille landet vårt. Og ikke la noen "utvalgte" få sette agendaen.Dette gjelder også kunstnerorganisasjoner, som er knyttet opp til LO.
Det bør være kunstnerenes stemme vi hører i kultur Norge og ikke fagbevegelsens.( som også er endel av kultureliten)

Svar på kommentar

 
 
FORØVRIG
Skrevet 04.09.2008 08:37 av Karin S Woldseth

Synes jeg det er flott at vi er i dialog både utøvende kunstnere og fagbevegelse:)

Takk

Svar på kommentar

 
 
OG SÅ?
Skrevet 04.09.2008 12:10 av Maja S. K. Ratkje

Spørsmål til Frp: Da lurer jeg på hvilke kunstnere dere ønsker å støtte. Hva er Frps satsningsområder innenfor kulturfeltet? Ikke bare et spørsmål om hvordan dere ønsker å omfordele ordninger og kutte ned.

Spørsmål nr 2: Når dere snakker nedsettende om begrepet 'kulturelite', er det altså fagorganisasjonene dere mener, og ikke kunstnerne? Man får inntrykk av det i svaret over. Andre steder i kulturdebatten har jeg fått inntrykk av at dere vil til livs all kultur som ikke lønner seg/er selvfinansiert, og at de kunstnerne som driver med dette rare andre som ikke er markedsstyrt er representanter for kultureliten.

3.Og hva med tilbud til barn og unge? At kun barna til de rikeste skal få gå på kulturskoler og benytte fritidstilbud er kanskje en taktisk politikk for å få frem en ny kulturelite som gir Frp mere støtte?

Fagorganisasjonene er forøvrig valgte organer der kunsnere sitter.

Svar på kommentar

 
 
LITT MER, WOLDSETH
Skrevet 04.09.2008 18:38 av Trond Brandal

Jeg viser til Karin Woldseths replikk i dag morges, hvor jeg oppfatter at hun i sitt punkt 3 mener at kunstnere innenfor et gitt uttrykksform ikke skal «tildele» midler til kolleger.

Når det gjelder offentlige midler, som statens kunstnerstipend, er det slik at statens utvalg for disse tildelingene har en overvekt av jurister og byråkrater. Kunstnerne er i mindretall i dette offentlig oppnevnte utvalget, og har dermed ingen avgjørende stemme.

I de privat oppnevnte stipendkomiteene, som ikke har noe mandat til å tildele offentlige midler, men derimot innstiller i protokolls form til det statlige utvalget, behandles søknadene av søkerens likemenn, altså av yrkesaktive kunstnere innenfor samme fagområde som søkeren.

Jeg utfordrer med dette Karin Woldseth til å utdype hvilke svakheter Frp mener hefter ved denne delen av dagens kunstnerpolitikk.

Svar på kommentar

 
 
OG SÅ
Skrevet 05.09.2008 07:46 av Karin S Woldseth

Fremskrittspartiets satsningsområde innenfor kulturfeltet er :
Økt støtte til frivillige lag og organisasjoner; herunder amatørvirksomhet innenfor ulike sektorer( Nei, ikke bare idrett).
En omlegging av kunstnerstipender og garantilønn til prosjektstøtte gjennom ulike fondfinansieringer.(Nytt..les våre alternative budsjett)
Satsing på kultur og næring, med fokus på kulturnæringene, og kunsterne som selvstendig næringsdrivende.
Styrke festival og turneordningene
og litt til men noe må vi få ha for oss selv, en stund til.

Nå tror jeg de som debatterer med meg her leser innlegget mitt, som fanden leser bibelen. Jeg sa ikke bare fagorganisasjonene, jeg de med makt.Det inkluderer noen fler enn bare fagorganisasjonen.
Vi vil ingen ting til livs, vi vil derimot styrke mulighetene for kunstnere å greie seg på egen hånd.
Man tar helt feil hvis man tror at vi inkluderer kunstnerne i kultureliten...kunstnerne er nederst på næringskjeden, og trenger å styrke sin posisjon.

Vi har løsninger for de barn og unge som ikke er i stand til å delta pga foreldrenes inntekt. Gjennom ordninger i de ulike kulturtilbudene,og ved at vi skal styrke barne og ungdoms tilbudene. Det er nok langt flere barn og unge som står utenfor i dag med den rødgrønne regjeringen, som sa at de skulle fjerne fattigdomen.

Svar på kommentar

 
 
LITT MER...
Skrevet 05.09.2008 07:53 av Karin S Woldseth

Jeg tror ikke vi kommer noen vei med å diskutere dette,Trond.
Du er ikke intressert i hvordan Fremskrittspartiet tenker.Du er Arnfinns talerør i debatten.

Men jeg vil si dette :
80 % av stipendene som deles ut av kulturrådet ender i de store byene.Er det fordi det ikke produseres kunst i resten av landet?
Kanskje du også kan svare på hvor mange ganger det statlige utvalget har avveket fra instillingene som kunstnernes likemenn har kommet med.
Kunstnernes likemenn er forøvrig noe drøyt synes jeg, de som sitter i slike utvalg er de heldige, som ikke trenger å sulte for kunsten... de er vel litt likere enn resten kanskje...

Svar på kommentar

 
 
KUNSTNERNE BOR SENTRALT
Skrevet 05.09.2008 10:49 av Trond Okkelmo, spesialrådgiver i NTO

Karin Woldseth skriver at 80 prosent av stipendiene som utdeles av kulturrådet går til kunstnere i de store byene og spør om det ikke produseres kunst i andre deler av landet.
Jeg formoder at Karin Woldseth opererer med korrekt statistikk,men hvilke er de store byene? I sin rapport nr. 241: Kunstnernes aktivitet, arbeids og inntektsforhold, 2006 skriver Telemarksforskning-Bø at 47 prosent av landets kunstnere er bosatt i Oslo/Akershus. Rapporten ble overlevert kulturdepartementet i juni. Rapporten sier 47 prosent av landets kunstrner bor i Oslo/Akershus og at kunstnerbefolkningen bor mye mer sentralt enn befolkningen forøvrig. Dette er nok mye avforklaringen på at 80 prosent av stipendiene går til kunstnere som bor i store byer eller nær disse. Selvsagt produseres det kunst også andre steder i landet. Derfor går 20 prosent av stipendiene til kunstnere som ikke bor i de store byene, i følge Woldseths definisjon av bosted. En annen årsak kan være at en stor mengde søkere fra byer og entrale strøk gjør at det kommer inn flere søknader med høy kunstnerisk kvalitet.

Svar på kommentar

 
 
KUNSTNERE OG BOSETTING
Skrevet 05.09.2008 14:55 av Karin S Woldseth

Fint, da vet vi det ..Jeg har dessverre ikke rukket og lese rapporten, men den er med i bagasjen til Bergen i helgen.

Ha en fin helg alle sammen....nå blir jeg nettløs et par dager.

Svar på kommentar

 
 
RART
Skrevet 07.09.2008 09:46 av Svein Egil Hatlevik

Her dukker det opp en del problemstillinger. Om man skal være mer profesjonell som kunstner (les: "kunstneren som personlig næringsdrivende"), så må man jo oppsøke de stedene hvor det finnes et marked og et miljø. Det finner man som oftest der hvor det er folk.

Jeg har vel ikke sett så mange andre steder i Frps politikk hvor man ønsker å bruke offentlige midler til å motvirke at stadig mer skjer i byene og mindre skjer på bygda.

Svar på kommentar

Siste fra forsiden

Oppussing ved Bergen Offentlige Bibliotek (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek)

Ønsker lyd og liv på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek. – Vi kan ikke holde musikkbiblioteket kunstig i live, sier avdelingsleder ved Bergen Offentlige Bibliotek Siren Steen.Les mer om dette

Kristin Haagensen, nestleder i MFO (Foto: asamaria.com/MFO)

Vil ikke endre pensjonsvilkårene

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at medlemmer får en pensjon de ikke kan leve av, skriver Kristin Haagensen.Les mer om dette

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten