Kor får egen tilskuddsordning

Fra 2007 kan kor søke støtte til lokal koraktivitet gjennom Norges Korforbund. Regjeringen har for neste år satt av én million kroner til ordningen.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Norges Korforbund (Logo)

Tilskuddsordningen for lokal koraktivitet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet for å stimulere og utvikle den lokale koraktiviteten i Norge. Ordningen retter seg mot kor i hele landet.

Kor spiller en viktig rolle landet over som drivkraft for det lokale kulturlivet og som fritidssyssel for voksne og barn. Om lag fem prosent av den voksne befolkningen i Norge synger i kor, ifølge Levekårsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå fra 2001.

Korene kan gjennom den nye ordningen søke om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle musikere medvirker.

Ordningen retter seg mot kor uavhengig av organisasjonstilknytning. Ordningen støtter enkelttiltak og konsertserier. Det gis ikke støtte til drift av institusjoner og organisasjoner, heller ikke til innkjøp av utstyr. Søkeren må vanligvis holde til i regionen der arrangementet skal finne sted.

Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker.

Søknadsskjema må fylles ut og en skriftlig fremstilling av prosjektet med budsjett og finansieringsplan må følge søknaden.

Det er fire frister i året:

1.mars
1.juni
1.september
1.desember

Mer utfyllende informasjon om søknadskriterier og skjemaer finnes på Norges Korforbund sine nettsider.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Oppussing ved Bergen Offentlige Bibliotek (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek)

Ønsker lyd og liv på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek. – Vi kan ikke holde musikkbiblioteket kunstig i live, sier avdelingsleder ved Bergen Offentlige Bibliotek Siren Steen.Les mer om dette

Kristin Haagensen, nestleder i MFO (Foto: asamaria.com/MFO)

Vil ikke endre pensjonsvilkårene

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at medlemmer får en pensjon de ikke kan leve av, skriver Kristin Haagensen.Les mer om dette

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette
Siste om kunstmusikk

04.04.2014

Kirkestemmer


Ballade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten