TONO går i tenkeboksen

Opphavsrettighetsorganisasjonen TONO har måttet tåle knallhard kritikk fra mange hold. Noen av Norges fremste navn innenfor improvisasjonsmusikk, populærmusikk og folkemusikk har anklaget TONO for å være udemokratisk, diskriminerende og "skreddersydd" kunstmusikalske uttrykk. Når går TONO i tenkeboksen, forteller en pressemelding som ble lagt ut på organisasjonens hjemmesider i går: " TONO har med stort alvor fulgt de siste ukers mediedebatt (...)Det er avgjørende for TONO at både rettighetshaverne og brukerne har tillit til det arbeidet TONO er satt til å gjøre. Denne tilliten har vist seg ikke å være tilfredsstillende", skriver TONOs styreleder Håkon Berge. Både styringsmodellen, avregningssystemet og bruken av nasjonale midler skal nå under lupen.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Håkon Berge (Foto: thalia.no)

Av Knut Steen, fung. redaktør for Ballade

At Ballade i dag runder 40 TONO-realterte artiker siden 20. februar, er først og fremst et tegn på TONOs interne kommunikasjonsproblemer.

Mest betegnende er kanskje det felles utspillet fra NOPAs Bendik Hofseth og NKFs Håkon Berge:

"Når man leser Ballade får man inntrykk av at det foregår en krig mellom opphavsmenn. Vårt inntrykk er at NOPA og NKF stadig arbeider tettere og mer målbevisst sammen. De mange lange konfliktårene mellom gruppeforeningene ble avblåst rundt århundre-skiftet!"

Fred i stuen , krig i kjelleren
De dype konfliktene mellom NOPA og NKF er kanskje avblåst. Men samtidig som lederne feirer freden, krangler fotfolket så busta fyker. Ikke om småting, men om selve premissene for TONO som organisasjon. Betyr dette at noen har sluttet å lytte til sine medlemmer, for husfredens skyld? Føler man at man ikke blir hørt i eget hus, er det nærliggende å føre sin sak andre steder. Fasaden av fred og fordragelighet holder uansett ikke når rutene knuses fra innsiden.

Så har man selvfølgelig de "husløse" - tusenvis av musikkmakere, noteskrivere og låtsmeder som ikke har noen representasjon i TONO i dag. Organisasjonen som fastsetter hvor mye de skal ha for sine fremføringer, drives nemlig av NKF, NOPA og NMF. Intet medlemskap, ingen stemme. Er det rettferdig?

Tar kritikken alvorlig
Det samme spørsmålet kan man stille i forhold til TONOs vektingssystem, avregningen av tradisjonell folkemusikk kontra arrangert folkemusikk, kompensasjonen til tekstforfatterne - og veldig mye annet. Utfordringene står i kø for TONO, og det er mange som venter på gode svar.

Siden debatten begynte, har representanter fra svært mange sjangre og uttrykk fått melde seg på debatten i Ballade - som også har flytt ut i andre deler av media. Engasjementet har vært stort, perspektivene har variert. Men felles for alle er ønsket om et rettferdig og forståelig TONO.

Derfor vil det nok glede mange at TONO nå akter å ta tak i alle de problemstillingene som har kommet opp under denne lange, opphetede diskursen.

Om Ballade har kunnet bidra til noe av underlagsmaterialet for den videre diskusjonen, er det ikke oss imot.

Her er meldingen fra TONOs samarbeidsutvalg:

TONO har med stort alvor fulgt de siste ukers mediedebatt. TONOs viktigste kapital er de opphavskvinner og -menn i inn- og utland som skaper musikk og tekst til musikk. Det er avgjørende for TONO at både rettighetshaverne og brukerne har tillit til det arbeidet TONO er satt til å gjøre.

Denne tilliten har vist seg ikke å være tilfredsstillende. TONO har på bakgrunn av dette intensivert arbeidet for å utvikle denne tilliten. TONOs gruppeforeninger; Norsk Musikkforleggerforening, Nopa (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og Norsk Komponistforening har i vårt styreoppnevnte samarbeidsutvalg som felles mål å:

      • utvikle videre avregningssystemet på en slik måte at rettighetshaverne oppfatter det som rettferdig og transparent;
      • utvikle videre styringsmodeller som oppfattes som representative og demokratiske for rettighetshaverne;
      • definere og styre bruk av nasjonale midler og stipendmidler på en måte som både tar hensyn til foreningenes grunnleggende behov og størrelse, og samtidig sikrer diversitet i det skapende norske musikkmiljøet.

For å verne og sikre opphavsrettighetene erkjenner TONOs gruppeforeninger betydningen av omforente løsninger som styrker alle rettighetshavere. Samarbeidsutvalget har som målsetting å legge frem sine forslag til løsninger for gruppeforeningene og representantskapet i TONO inneværende år.

På vegne av TONOs samarbeidsutvalg,

Håkon Berge
Styreleder

Ballade lar denne saken sette en foreløpig sluttstrek for vår langvarige TONO-debatt. Ballade vil følge saken videre etter at samarbeidsutvalgets konklusjon kommer på bordet.
Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Andreas Meland (Foto: Haakon Nordvik)

Strømme, eller ikke?

Lave inntekter fører fortsatt til at noen holder repertoar tilbake fra strømming. Mens Kirkelig Kulturverksted bremser, returnerer lille Hubro til strømmeuniverset.Les mer om dette

Erik Hillestad (Foto: kkv.no)

Hillestad i pluss

Kirkelig Kulturverksted slutter med å finansiere innspillinger. Dermed går selskapet i pluss i 2013.Les mer om dette

Oppussing ved Bergen Offentlige Bibliotek (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek)

Ønsker lyd og liv på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten