- TONO opererer i strid med både åndsverkloven og konkurranselovgivningen

9. januar mottok en rekke av TONOs medlemmer som kan karakteriseres som improvisasjonsmusikere, et brev som presiserer TONOs vurderingsregler for improvisert musikk. Hovedreglen er ifølge brevet at improvisert musikk ikke skal forvaltes av TONO. Det har ført til et opprør på bred front blant improvisasjonsmusikere, og etter en heftig meningsutveksling mellom medlemmene som har motatt brevet, har TONO invitert til et møte som skal avholdes i kveld. - Jeg mener TONO opererer i strid med både åndsverkloven og konkurranselovgivningen fordi de er eneaktør på markedet, sier TONO-medlem Helge Sten, som skal delta på kveldens møte.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Helge Sten/Deathprod

Av Carl Kristian Johansen

Sten er en av medlemmene som har mottatt dette brevet, og har tidligere i denne debattrunden rundt TONO skrevet et innlegg på Ballade der han etterlyser en åpen debatt om TONO-systemet, hvordan pengene fordeles og hvorfor komponister av forskjellige stilarter mottar forskjellige vederlag når deres musikk brukes.

- Jeg hadde håpet å kunne få et åpent svar på dette uten å måtte ringe til medlemsservice, sier Sten.

Hvorfor mener du TONO bryter med åndsverkloven og konkurranselovgivningen?

- TONO er det byrået i Norge som har enerett til å forvalte komposisjoner for norske komponister, og jeg mener de opererer i strid med intensjonen i åndsverkloven når de ikke vil forvalte improvisert musikk. Hvis de har enerett må de forvalte musikken på like vilkår, sier Sten.

Hvordan har avregningen fungert fram til nå?

- I all hovedsak har mulighetene ligget i at improvisasjonsmusikere sender inn konsertopptak til TONO for avregning, eller at det blir gitt ut på plate. Ifølge brevet fjerner TONO nå også verk som allerede er anmeldt og godkjent. Det virker som om de har hatt en intern opprydning. En annen teoretisk mulighet er å transkribere konsertopptakene til noter, men her snakker vi jo om improvisert musikk, sier Sten.

- Uansett hva slags problemer de har med avregning kan ikke det gå utover åndsverksloven, sier Sten.

Hva forventer du av kveldens møte?

- TONO må forvalte all opphavsrettslig musikk, noe som klart og entydig er besfestet i TONOs egne vedtekter, paragraf 1.

- Først da kan man begynne se på hvordan man avregner. Uansett hva slags problemer de har med avregningen kan det ikke gå utover åndsverksloven, sier Sten.

Hva vil dere gjøre om dere ikke får gjennomslag for kravet om at TONO skal forvalte improvisert musikk?

- Jeg har ingen formening om hva dette ender med. Jeg kan heller ikke skjønne at de rent juridisk har en veldig sterk sak, og derfor ser de at de må gjøre noe med det, sier Helge Sten.

Helge Sten understreker at han ikke er talsmann for en organisert gruppe, og snakker for seg selv. Grunnet reiser og fravær kunne ingen ansvarlige i TONO uttale seg om denne saken da Ballade tok kontakt. Under følger TONOs vurderingsregler for improvisert musikk som formidlet til berørte medlemmer.

----------------------------------------------

Vedr.: Improvisasjonsverk

Verkene nevnt nedenfor er ifølge TONOs vurderingsutvalg å regne som rene improvisasjonsverk, og skulle dermed vært avvist, i henhold til reglene nedenfor.

På grunn av intern svikt i rutinene har du mottatt bekreftelse på verksregistrering for disse verk.

Vi beklager eventuelt bryderi ovennevnte kan ha medført.

Dersom du er av den oppfatning at Vurderingsutvalget vurdering ikke er korrekt, har du mulighet til å reklamere på vurderingen, innen seks (6) uker fra mottakelsen av denne e-mailen.

De som reklamerer på manglende avregning vil motta svar i separat brev.

TONOs vurderingsregler for verker inneholdende improvisasjon er som følger:

Improvisasjonsverk forvaltes i utgangspunktet ikke.

0.Verk som dokumenteres med noter som ikke er i samsvar med oppgitt spilletid vil få spilletiden redusert.

0.Verk som dokumenteres med lydopptak produsert av såkalt tredjemann, og er utgitt i den almene handel, vil bli registrert med full spilletid og er avregningsberettiget.

0.Verk som dokumenteres med lydopptak IKKE produsert av såkalt tredjemann, og/eller utgitt i almen handel, vil få sin spilletid redusert til den delen av det anmeldte verket som kan henføres komposisjon. Inneholder ikke verket komposisjon vil verket bli avvist. Verket registreres da som ”ikke avregningsberettigget”.

0.Verk som ikke dokumenteres kan ikke registreres med spilletid utover 15 minutter. Vurderingsutvalget kan etter eget ønske be om at dokumentasjon av verket skal foreligge, før avregning kan finne sted.

Vennlig hilsen

Verksdokumentasjon

Dokumentasjonsavdelingen

TONO

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette

F.v. Helene Myklemyr Bolstad (nestleiar), Per Øyvind Tveiten (leiar) og Mari Skeie Ljones (nestleiar) i FolkOrg
 (Foto: Knut Aastad Bråten)

Unyanserte påstander

INNLEGG: I programmet Vårt lille land på TV2 sist søndag fremstiller Gerhard Helskog folkemusikken som et pengesluk, og stiller spørsmål om tilskuddene bidrar til å stagnere utviklingen. Fremstillingen er både feil og unyansert, mener FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedansLes mer om dette

Caroline Ailin (Foto: Presse)

Kunsten å forstå en artist

Låtskriver Caroline Ailin gjør kommersiell karriere i London. Snart går turen også til USA. - Det handler om å finne balansen mellom det ingen andre har gjort og noe som appellerer, sier hun.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten