Krass Borealis-kritikk: - Ta Bergens musikkmiljø på alvor!

Borealis-festivalen har i sitt første år slitt kraftig med publikumsoppslutningen,tross offentlige tildelinger på drøyt 1,5 millioner kroner. En konsert med forsvarets Divisjonsmusikk Vestlandet måtte endog avlyses da ingen kom - fordi konserten ikke hadde blitt annonsert noe sted. "Dette er bare et av flere eksempler på hvordan en helt ny festival ikke bør forholdes seg til det profesjonelle musikermiljøet i byen", heter det i et åpent brev fra en rekke aktører og institusjoner i det Begenske musikklivet. Brevet, som nedenfor gjengis i sin helhet, oppfordrer også Borealis til å ta det Bergenske musikkmiljøet på alvor: "En rekke av de kunstnerne som har deltatt har signalisert misnøye med tilretteleggingen og oppfølgningen fra festivalen sin side", står det å lese i brevet, som er signert Ny Musikk Bergen, BEK, Bergen Domkantori, Griegakademiet, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Bergen Kunsthall og en rekke selvstendige komponister og kunstnere.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Glenn Erik Haugland, 2003 (Foto: Morten Løberg)

Åpent brev til Borealis Bergen, 19.4.2004

I forbindelse med avviklingen av den første Borealisfestivalen i Bergen, tillater vi oss å komme med noen kommentarer.

Vårt utgangspunkt og våre intensjoner er av positiv karakter, da vi alle er levende opptatt av at den nye musikken presenteres og formidles til beste for et interessert og stadig voksende publikum. Vi er likefullt opptatte av, og bekymret for måten Borealis har forvaltet samtidsmusikken og dets renommé på i Bergen.

Mediene og de som selv har deltatt og vært til stede på festivalens arrangementer har merket seg den lave publikumsoppslutningen. Mange mener at dette rimer dårlig med den økende oppslutningen om forløperne Autunnale og Music Factory, samt de økte økonomiske ressursene Borealis er blitt tildelt (drøyt 1,5 millioner kroner). En rekke av de kunstnerne som har deltatt har signalisert misnøye med tilretteleggingen og oppfølgningen fra festivalen sin side.

Borealis burde etter vårt syn i større grad fulgt opp de signaler festivalledelsen selv gav på et informasjonsmøte som ble avholdt 3.12.2003, hvor de fleste av oss deltok. På møtet ble det skapt forventning om bedre dialog eksempelvis mht. programmering og ansettelse av kunstnerisk leder. Det ble også tillyst et snarlig konstituerende medlemsmøte, der sentrale aktører i Bergens musikkmiljø skulle inviteres inn som medlemmer. Det ble dessuten lovet et referat fra møtet samt utkast til nye vedtekter.

Håndteringen av den avlyste konserten med FMKV (Divisjonsmusikken) er bare et av flere eksempler på hvordan en helt ny festival ikke bør forholdes seg til det profesjonelle musikermiljøet i byen. Festivalledelsen bør snarest ta kontakt med FMKV for å rette opp skaden etter den avlyste konserten og rydde veien for et fornyet samarbeid med et ensemble som har vært en viktig formidler av samtidsmusikk.

Vi vil oppfordre festivalledelsen til å stå i spissen for en grundig evaluering av årets festival. Vi mener at festivalen må vise større imøtekommenhet og være lydhøre overfor det kjernepublikummet, den programmerings- og produksjonskompetansen og de positive miljøfaktorene som allerede finnes i Bergen. Borealis må ta på alvor og spille på lag med særpreget i det bergenske miljøet med samarbeid på tvers av genre, kunstuttrykk og kunstnermiljøer.

Et konstituerende medlemsmøte bør avholdes så snart som mulig, et fungerende styre velges og deretter må festivalsjef tilsettes før sommeren slik at den nye ledelsen får tilstrekkelig tid til å planlegge neste års festival.

Vi vil gjerne delta i en debatt for sammen å utvikle festivalen videre, og ser frem til et fremtidig positivt samarbeid til beste for den nye musikken.

Med vennlig hilsen:

Ny Musikk Bergen
Sjur Hjeltnes, leder

Bergen senter for elektronisk kunst
Roar Sletteland, daglig leder

Norsk Komponistforening - medlemmer på Vestlandet
Torstein Aagaard-Nilsen, Glenn Erik Haugland, Knut Vaage, Jostein Stalheim, Ruth Bakke, Ketil Hvoslef

Bergen Domkantori
Magnar Mangersnes, leder

Griegakademiet
Frode Thorsen, instituttstyrer

Forsvarets musikkorps vestlandet
Tom Nätt, leder
Peter Szilvay, dirigent

Bergen Kunsthall, Landmark
Morten Kvamme

Maia Urstad
lydkunstner

Einar Røttingen
pianist

Trond Lossius
kunststipendiat

Gjenpart: Norsk Komponistforening, Ny Musikk, Norsk Kulturråd, Bergen Kommune, utvalgt presse

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Andreas Meland (Foto: Haakon Nordvik)

Strømme, eller ikke?

Lave inntekter fører fortsatt til at noen holder repertoar tilbake fra strømming. Mens Kirkelig Kulturverksted bremser, returnerer lille Hubro til strømmeuniverset.Les mer om dette

Erik Hillestad (Foto: kkv.no)

Hillestad i pluss

Kirkelig Kulturverksted slutter med å finansiere innspillinger. Dermed går selskapet i pluss i 2013.Les mer om dette

Oppussing ved Bergen Offentlige Bibliotek (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek)

Ønsker lyd og liv på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek.Les mer om dette
Siste om kunstmusikk

04.04.2014

Kirkestemmer


Ballade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten