PNEK: - FAK-komiteens innstilling tar høyde for elektronisk kunst!

Her kan du lese PNEK - Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst - sin kommentar til Familie-, Administrasjons- og Kulturkomiteens innstilling. - Kulturkomiteens innstilling viser vilje til videre løft av feltet, skriver PNEK-koordinator Janne Stang Dahl, som også har merket seg at komiteen understreker poenget av å integrere det elektroniske kunstfeltet sterkere inn mot kunstformidlingen. - En annen viktig satsing som påpekes, er feltets verdifulle og unike kobling til kunst, forskning, teknologi og samfunn, mener hun.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

PNEK - fra prosjektet RAM

Av Janne Stang Dahl, daglig leder, PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst

Kulturkomiteens innstilling viser vilje til videre løft av feltet, og nevner Produksjonsnettverket som en spesielt god satsing i fremming av dette. Vi har også merket oss at komiteen understreker poenget av å integrere det elektroniske kunstfeltet sterkere inn mot kunstformidlingen. En annen viktig satsing som påpekes, er feltets verdifulle og unike kobling til kunst, forskning, teknologi og samfunn.

Nettverksmodellen som samarbeidsform fremmes videre som en velegnet organisasjonsstruktur. Vår kommentar til dette er at nettverksmodellen gir muligheten til å operere fleksibelt og foreta fortløpende vurderinger av situasjoner, noe som er essensielt for å fange opp nye strømninger fra så vel etablerte miljøer som det frie kunst- og kulturfeltet. Etableringen av PNEK har medført en vesentlig styrking av samarbeid på tvers av geograkfi og fagfelt. Bruken av elektronikk tiltar i alle områder i samfunnet. Nettverket forholder seg til dette, og jobber samlet om et bredt nedslagsfelt som favner områder innen så vel kunst og populærkultur som forskning og formidling.

I komiteens merknader står det blant annet:

”Elektronisk kunst

Komiteen mener det er viktig å bidra til at den elektroniske kunsten får et godt grunnlag for stabil utvikling. Komiteen vil peke på at dette feltet på en unik måte kobler kunst, forskning, teknologi og samfunn sammen. Komiteen mener nettverksmodellen er en fremtidsrettet arbeidsform det bør bygges videre på. Komiteen viser til at det likevel er behov for noen godt funderte brohoder rundt om i landet som kan sikre kontinuiteten og bærekraften i nettverkene.


Komiteen understreker at vi her står overfor en ny kunstart, og et nytt fagmiljø, og at det i årene som kommer må være viktig å følge utviklingen med stor åpenhet i forhold til nye initiativer.

Komiteen viser til at Produskjonsnettverket for elektronisk kunst som består av Norsk nettverk for elektronisk kunst (NOTAM) i Oslo, Atelier Nord i Oslo, Bergen Senter for Elektronisk kunst (BEK) og Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) er svært viktige i dette arbeidet.”

PNEK har prøvedriftsmidler fra Kulturrådet gjennom halve 2005, og har søkt om innpass på statsbudsjettet fra 2005. TEKS har prøvedriftsmidler ut 2005, og vil måtte søke om innpass på statsbudsjettet fra 2006. Komitéens innstilling gir grunn til optimisme i forhold til å sikre videreføring av så vel PNEK som TEKS. Vi håper Regjeringen følger opp dette.

Janne Stang Dahl, daglig leder PNEK


Innstillingen fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen kan du lese i sin helhet her. Ballade gjør oppmerksom på at dette dreier seg om en midlertidig, ikke-korrekturlest utgave av dokumentet, slik at enkelte endringer fremdeles kan forekomme.
Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Fra Musikk i tall 2012 (Foto: Norsk kulturråd/Rambøll Management Consulting)

Musikk i tall

I dag presenteres tall for norsk musikkbransje fra 2012, første steg mot en årlig statistikk. Les rapporten her.Les mer om dette

Andreas Meland (Foto: Haakon Nordvik)

Strømme, eller ikke?

Lave inntekter fører fortsatt til at noen holder repertoar tilbake fra strømming. Mens Kirkelig Kulturverksted bremser, returnerer lille Hubro til strømmeuniverset.Les mer om dette

Erik Hillestad (Foto: kkv.no)

Hillestad i pluss

Kirkelig Kulturverksted slutter med å finansiere innspillinger. Dermed går selskapet i pluss i 2013.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten