Blandede reaksjoner på forslag til Statsbudsjett

Ballade fortsetter å motta små og store reaksjoner på det foreslåtte kulturbudsjettet for 2004, som ble lagt frem i går. Tromsø Symfoniorkester er blant de som rammes av sparekniven, og hevder at de i praksis nå må kutte ut tre heltids musikerstillinger. Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst er på sin side sterkt bekymret for at BEK i Bergen nå har falt ut av statsbudsjettet. Jazzfolket virker på sin side noe mer fornøyde, men beklager bl.a. at den foreslåtte nasjonale scenen for jazz ikke nevnes i budsjettet.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

PNEK - fra prosjektet RAM

Av Arvid Skancke-Knutsen

Tromsø Symfoniorkester siterer forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes Fellesforbund, som i en uttalelse til Ballade i går sammenfattet det foreslåtte statsbudsjettet med at "orkestrene får styrket turnéstøtteordningen, mens Kulturmeldingen gir grunn til ytterligere forventninger på orkesterfeltet".

- Vi for vår del kan ikke se hvor han henter optimismen fra, uttaler Finn S.Steffensen og Jørgen Ytreberg, som er henholdsvis direktør og produksjonsleder i Tromsø Symfoniorkester.

- I den spesielle situasjon vårt orkester står i - der vi i en periode har kunnet disponere lønnsmidler til tre landsdelsmusikerstillinger fra Musikk i Troms - betyr det nylig fremlagte statsbudsjettet for 2004 at vi i praksis må kutte med tre heltids musikerstillinger. For orkestrene sør for polarsirkelen er kanskje en styrket turnéstøtteordning av det gode. For oss er det imidlertid både et skår i gleden og et plagsomt paradoks at vi knapt har orkestermusikere å sende ut på turné, heter det i den lakoniske meldingen.

Ballade har også mottatt en uttalelse fra daglig leder i PNEK, Janne Stang Dahl. Hun er i likhet med BEK-leder Trond Lossius sterkt bekymret for BEKs fremtid.

- Etter alle positive signaler som er gitt om videre drift av BEK etter endt prøveperiode 2003, er det med stor uro PNEK - Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst - nå konstanterer at BEK ikke er foreslått inn i Statsbudsjettet for 2004. BEK er en særdeles viktig ressurs i PNEKs nettverk. BEKs kompetanse på det tverrfaglige elektroniske feltet er uvurdelig, og deres faglige nettverk og virksomhet er unik både i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.

- Bergen kommune har foreslått å støtte BEK med 250 000 neste år, og senest i forrige uke fikk de den gledelige nyheten at også Hordaland fylkeskommune instiller BEK på fast post, fortsetter Stang Dahl. - BEK vil imidlertid ikke overleve uten ytterligere tilskudd. Det er bedrøvelig at Statsbudsjettet ikke følger opp regjeringens egen Kulturmelding. PNEK ser svært alvorlig på denne situasjonen - dersom BEK nå legges ned, vil hele satsingen være forgjeves. PNEK vil i tiden fremover arbeide for at BEK skal bestå, avslutter hun.

Også Norsk jazzforum har nå kommet med sine reaksjoner på statsbudsjettet, der man sier seg fornøyd med økningen av festival- og fonogramstøtten, og melder at man vil jobbe videre for nasjonal scene for jazz overfor Stortinget.

- Dessverre er ikke nasjonal scene for jazz nevnt i Statsbudsjettet, sier Jan Granlie. - Det hadde vært ønskelig at Stortinget fulgte opp Kulturmeldingen der en nasjonal scene for jazz ble behørig beskrevet. Stortinget gjorde det samme i sin budsjettinnstilling de la fram i fjor høst, jevnfør Budsjettinnstilling S. Nr. 2 (2002-2003). Norsk Jazzforum jobber derfor videre overfor Stortinget, og vi regner med permanent etablering av nasjonal scene for jazz i 2004.

Lise Guldbrandsen i Oslo Jazzfestival er også rimelig fornøyd, men heller samtidig litt betimelig malurt i begeret:

- Vi ser dette som et skritt i riktig retning, men millionene strømmer fortsatt ut til de store, tunge institusjonene mens resten må klare seg med knapper og glansbilder. La oss uansett håpe at forliket i Stortinget ikke rører ved økningen. Regjeringens samarbeid med Fremskrittspartiet i fjor var ikke akkurat heldig for kulturlivet, sier hun avslutningsvis.

Også Molde Jazzfestival har lagd en egen kommentar til kulturbudsjettet, som du kan lese et annet sted i dagens utgave av Ballade.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette

F.v. Helene Myklemyr Bolstad (nestleiar), Per Øyvind Tveiten (leiar) og Mari Skeie Ljones (nestleiar) i FolkOrg
 (Foto: Knut Aastad Bråten)

Unyanserte påstander

INNLEGG: I programmet Vårt lille land på TV2 sist søndag fremstiller Gerhard Helskog folkemusikken som et pengesluk, og stiller spørsmål om tilskuddene bidrar til å stagnere utviklingen. Fremstillingen er både feil og unyansert, mener FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedansLes mer om dette

Caroline Ailin (Foto: Presse)

Kunsten å forstå en artist

Låtskriver Caroline Ailin gjør kommersiell karriere i London. Snart går turen også til USA. - Det handler om å finne balansen mellom det ingen andre har gjort og noe som appellerer, sier hun.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten