FrPs kulturprogram: - Vern av vår norske kulturarv

Her presenterer vi FrPs kommunale kulturprogram, sakset fra nettet. - Fremskrittspartiet ser det som en viktig oppgave å verne om vår norske kulturarv, heter det blant annet. - Mye av trivselen for folk i kommune-Norge er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg arrangement. Fremskrittspartiet vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Kommunevalg 2003

Kultur er et vidt begrep som omfatter alt som kjennetegner nasjonen og folket. Den er resultatet av de valg og verdier en har samlet seg om, åndelige og materielle.
Fremskrittspartiet ser det som en viktig oppgave å verne om vår norske kulturarv.

Mye av trivselen for folk i kommune-Norge er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg arrangement. Fremskrittspartiet vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt gjelder det områder som inkluderer barn og unge. Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter.

Dette beriker fellesskapet, gir samhold og øker trivselen i bygd og by.

Kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte økonomisk bistand ved behov og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer.

Vi har alle et felles ansvar for å ivareta våre kulturminner slik at kommende generasjoner kan få muligheten til å sette seg inn i livssituasjonen for tidligere bosettinger. Det er imidlertid viktig å sette klare grenser for hva som har vesentlig kulturminneverdi og hva som ikke er bevaringsverdig. Det er ikke automatikk i at alle slike funn har verdi, og det er ofte urimelig at denne typen funn i for stor grad hindrer annen utvikling i kommunen.

Der det offentlige ønsker å verne kulturminner, må det offentlige også påta seg ansvaret for at kulturminnene holdes ved like. Dette gjelder også dersom det offentlige ønsker å verne privateide kulturminner.

Der det offentlige bruker ressurser på kulturminner skal det også i størst mulig grad legges til rette for allmennheten.

Kulturaktiviteter for barn og ungdom blir stadig viktigere. I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres foran TV og PC, er spesielt alle våre idrettslag viktige i arbeidet med utvikling av barns motorikk.

Nettopp barns motorikk blir ofte også sett i sammenheng med barns evne til å motta lærdom på skolen. Kulturaktiviteter for barn og unge er også viktig for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet.

Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger er også uvurderlig som forebyggende arbeid i forhold til rusproblematikk.

Biblioteket er en viktig kilde til kunnskap. I et kunnskapssamfunn som vårt er tilgang på informasjon av avgjørende betydning, og bibliotekene har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter. I dagens samfunn hvor internett er i ferd med å bli den dominerende kunnskapsbase, er det viktig at bibliotekene evner å omstille seg. Biblioteket bør etablere tilbud om internett for de som ikke selv har tilgang til dette privat. En av utfordringene i dagens IKT samfunn er at noen risikerer å falle av i utviklingen, av økonomiske årsaker. Der har biblioteket sin misjon.

Uttalelsene er hentet fra Fremskrittspartiets hjemmesider, og er her presentert som et ledd i Ballades fokus på kulturpolitikken i forbindelse med Kommunevalget 2003.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette

F.v. Helene Myklemyr Bolstad (nestleiar), Per Øyvind Tveiten (leiar) og Mari Skeie Ljones (nestleiar) i FolkOrg
 (Foto: Knut Aastad Bråten)

Unyanserte påstander

INNLEGG: I programmet Vårt lille land på TV2 sist søndag fremstiller Gerhard Helskog folkemusikken som et pengesluk, og stiller spørsmål om tilskuddene bidrar til å stagnere utviklingen. Fremstillingen er både feil og unyansert, mener FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedansLes mer om dette

Caroline Ailin (Foto: Presse)

Kunsten å forstå en artist

Låtskriver Caroline Ailin gjør kommersiell karriere i London. Snart går turen også til USA. - Det handler om å finne balansen mellom det ingen andre har gjort og noe som appellerer, sier hun.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten