Ny konsertsjef for skolekonserter i Rikskonsertene

Geir Salvesen kommer fra stillingen som pro-rektor ved Høgskolen i Vestfold når han i løpet av juni tiltrer den nyopprettede åremålsstillingen som konsertsjef for skolekonsertene i Rikskonsertene. - Skolekonsertene står med ett bein i kunsten og ett i skolen, og Geir Salvesen har en svært god faglig balanse i så måte, forteller Einar Solbu, direktør i Rikskonsertene.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Geir Salvesen, Rikskonsertene

Salvesen selv ser på den nyopprettede stillingen som et tegn på satsing fra Rikskonsertenes side: - Det er mye som skjer både i musikklivet og utdanningssystemet i disse tider, og jeg kan forhåpentligvis bidra til å styrke kompetansen innen dette området. Etter å ha jobbet direkte ute i felten i mange år, sitter jeg nok med en annen type innsikt og kunnskap.

Geir Salvesen har en god faglig bakgrunn for stillingen som konsertsjef for skolekonsertene i Rikskonsertene. Han har hovedfag i musikk og er utdannet lærer, og har arbeidet med musikk og musikkpedagogikk gjennom størstedelen av yrkeslivet. Salvesen har vært utøvende musiker og produsent, pedagog og har skrevet flere lærebøker innen musikkområdet. Han er født i Sandnes i Rogaland i 1954. De siste ti årene har han tilbragt i Tønsberg, først som høgskolelektor i musikk, de siste årene som pro-rektor ved Høgskolen i Vestfold.

I Rikskonsertene har det tidligere vært én sjef for en stor konsertavdeling der hele Rikskonsertenes kunstneriske produksjon har vært samlet. Nå spisser Rikskonsertene fokus, og deler konsertavdelingen i to: en avdeling for offentlige konserter og utenlandsvirksomhet, og en for skolekonsertene. Som leder for konsertvirksomheten for barn og unge får Salvesen det kunstneriske ansvaret for hele feltet musikkformidling til barn og unge, herunder skolekonserter, barnehagekonserter og utviklingsprosjekter som involverer barn og unge. Helge Skansen har nettopp påbegynt sin andre åremålsperiode, og fortsetter som konsertsjef for den offentlige konsertvirksomheten og Rikskonsertenes aktiviteter i utlandet. Rikskonsertene er i ferd med å etablere samarbeidsformer og avtaler med aktører både innen- og utenlands, som konsertsjefen for offentlige konserter får full anledning til å fokusere på.

Begge konsertsjefene er delegert ansvaret for programplanleggingen og gjennomføringen av Rikskonsertenes kunstneriske virksomhet.

- Alle våre samarbeidspartnere – arrangører, festivaler, skoleverket og andre fagmiljøer – er nok de utenfor huset som først og fremst vil merke den nye ordningen med to konsertsjefer, sier Einar Solbu. Han fortsetter: - Fagfeltet ”musikk for barn og unge” er jo veldig stort, med mange nye utfordringer, blant annet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken og all tenkningen og planleggingen rundt dette prosjektet. Nå får mottakerne av skolekonsertene en egen sjef på avdelingsnivå som har tid og konsentrasjon rundt akkurat dette fagfeltet.

Skolekonsertene er viktige først og fremst for å gi elevene gode, kunstneriske opplevelser, mener Geir Salvesen.

- Hvis du skal få et bredt læringsperspektiv inn i skolen, slik L97 vektlegger, er det å la elevene møte kunst og kunstuttrykk en viktig del av skolens oppgave. Skolekonsertene må både hjelpe til med å gi denne gode opplevelsen - ved å lage produksjoner som gir sterke og gode møter med musikk - og hjelpe lærerne til å trekke konserten inn i en større læringsprosess.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette

F.v. Helene Myklemyr Bolstad (nestleiar), Per Øyvind Tveiten (leiar) og Mari Skeie Ljones (nestleiar) i FolkOrg
 (Foto: Knut Aastad Bråten)

Unyanserte påstander

INNLEGG: I programmet Vårt lille land på TV2 sist søndag fremstiller Gerhard Helskog folkemusikken som et pengesluk, og stiller spørsmål om tilskuddene bidrar til å stagnere utviklingen. Fremstillingen er både feil og unyansert, mener FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedansLes mer om dette

Caroline Ailin (Foto: Presse)

Kunsten å forstå en artist

Låtskriver Caroline Ailin gjør kommersiell karriere i London. Snart går turen også til USA. - Det handler om å finne balansen mellom det ingen andre har gjort og noe som appellerer, sier hun.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten