FONO inn i MIC-styret

2002 var et forandringens år for Musikkinformasjonssenteret (MIC), og forandringene fortsetter: Fra i år av er MIC registrert som stiftelse. Med FONO som ny representant i styret, ser både direktør for MIC, Morten Walderhaug, og daglig leder for FONO, Jan Paulsen, frem til mange års samarbeid for å fremme norsk musikk i inn- og utland under fanen til et nytt og vitalt Musikkinformasjonssenter.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Morten Walderhaug (Foto: Lisbeth Risnes)

Paulsen tolker invitasjonen som en utstrakt hånd til norske plateprodusenter: - Vi føler at vi kan bidra med noe positivt her: FONO representerer aktører som gir ut omtrent 300 norske fonogrammer i året, som er 70-80% av det som kommer ut.

På spørsmål om FONO forventet å bli invitert inn i styret til det "nye" MIC, svarer Paulsen:

- Vi har gitt signaler om at vi ønsket å bidra med en innsats for norsk musikk, og er glade for invitasjonen.

I kjølvannet av Norsk kulturråds rapport om Norsk Musikkinformasjon (Odd Are Berkaak - notatserien nr. 42, 2001) har styret og administrasjonen arbeidet for å modernisere senteret. Denne prosessen har blant annet ført til navneskiftet, ny logo og design, nye vedtekter og formålsparagraf, samtidig som MIC fra 2003 er registrert som en stiftelse.

- Det sentrale er at MIC skal ta et ansvar for informasjon og profilering av et helhetlig norsk musikkliv, sier Walderhaug: - Vedtektene formulerer det som følger, under overskriften "formål og virksomhet":

"Musikkinformasjonssenteret har som formål å arbeide for økt bruk av norsk musikk i inn- og utland. MIC skal aktivt informere om og profilere kvalitetene i det profesjonelle musikklivet(komponister, utøvere og andre aktører), uavhengig av sjangertilhørighet og kunstnerisk/estetisk ståsted, og i tillegg være en sentral samarbeidspartner for aktørene i norsk musikkliv og norsk offentlighet. Vi skal også utvikle gode tjenester innen publisering av musikkverk og informasjonsformidling om norsk musikkliv som, med basis i senterets offentlige tilskudd, også skal generere egeninntekter for å styrke videreutviklingen av senteret."

- En av konklusjonene i moderninseringsprosessen var at Norsk Komponistforening var villige til å avstå fra en av sine to plasser i MICs styre. I stedet ønsket styret å invitere FONO som deltaker i stiftelsen. Det var naturlig at en representant for norsk platebransje ble med i MICs styre, da platebransjen har en viktig rolle i forhold til informasjonsformidling og profilering av norsk musikk i inn- og utland, sier Walderhaug.

Hvorfor FONO, i stedet for eksempelvis IFPI?

- Styret anså FONO som mest relevant da plateselskapene i denne foreningen i det alt vesenlige har et fokus på norske musikeres og komponisters arbeid. MICs rolle og oppgave er definert til å fokusere på det profesjonelle norske musikklivet.

Walderhaug foteller at styret forventer at FONO vil kunne bidra med verdifull kompetanse fra norsk platebransje, som supplerer kompetansen fra de øvrige stifterne i styret. Han kan også fortelle at FONO verken har stilt med kapital eller betingelser i forbindelse med sin inntreden i styret.

- Vi har en bred ekspertise innenfor produksjon og markedsføring som vi ønsker å stille til disposisjon for Musikkinformasjonssenteret, sier Paulsen:

- FONO begynte blant annet den norske Midem-satsingen tidlig på 80-tallet, og har utviklet en solid internasjonal erfaring. Denne tror vi kan komme til nytte i informasjonsarbeidet som er rettet mot utlandet.

Slik dere ser det, hva bør være de viktigste satsingsområdene til MIC fremover?

En nærliggende oppgave er å arbeide for styrking av rammene til Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer. Også for MIC er Innkjøpsordningen et viktig redskap i arbeidet for å informere om og profilere kvalitetene i norsk musikkliv både i inn- og utland. Her har FONO sammen med MICs øvrige stifterorganisasjoner felles interesse og agenda., sier Walderhaug, som får støtte av Paulsen:

- Særlig det internasjonale hjørnet må utvides, slik at det går an å sende flere fonogrammer til utenlandske firmaer og institusjoner. Ellers er digitalisering- og kopieringsproblematikken noe Musikkinformasjonssenteret bør diskutere.

Hva er FONOs standpunkt i forhold til digitaliserings og kopieringsproblematikken?

- Vi er veldig opptatte av å få til en kompensasjonsordning, og synes nok at myndighetene har somlet mye. Det blir viktig for oss å legge press på departementet, slik at saken kommer ut til høring snarest . Musikkonline.no er også en viktig satsing. Det å få musikk ut på nettet i lovlige former, er noe vi bør gjøre mer for, sier Jan Paulsen.

Walderhaug fremholder at et annet kulturpolitisk mål vil være at MIC blir styrket som en helhetlig og samlende enhet for dokumentasjon, informasjon, profilering og eksport på vegne av aktørene i norsk musikkliv.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette

F.v. Helene Myklemyr Bolstad (nestleiar), Per Øyvind Tveiten (leiar) og Mari Skeie Ljones (nestleiar) i FolkOrg
 (Foto: Knut Aastad Bråten)

Unyanserte påstander

INNLEGG: I programmet Vårt lille land på TV2 sist søndag fremstiller Gerhard Helskog folkemusikken som et pengesluk, og stiller spørsmål om tilskuddene bidrar til å stagnere utviklingen. Fremstillingen er både feil og unyansert, mener FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedansLes mer om dette

Caroline Ailin (Foto: Presse)

Kunsten å forstå en artist

Låtskriver Caroline Ailin gjør kommersiell karriere i London. Snart går turen også til USA. - Det handler om å finne balansen mellom det ingen andre har gjort og noe som appellerer, sier hun.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten