Norsk rockforbund: "Både og"

Norsk Rockforbund har akkurat rukket å lese igjennom deler av den i dag fremlagte stortingsproposisjon 1, og kommenterer her hovedfunnene, som de finner både positive og negative.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Forslaget til statsbudsjett er ikke helt i tråd med Kulturdepartementets positive signaler for rock, hvor både statsråden og statssekretærens har kommet med oppløftenede lovnader, uten her å følge dem opp. NRF har som sine viktigste prioriteringer påpekt behov for økte midler i Turnè-, transport og festivalstøtteordningen, vi har påpekt behov for et generelt økt fokus på opplæring av konsertarrangører, og vi har påpekt behov for midler til å kvalitetssikre og videreutvikle sikkerhetsarbeide ved konserter. Ingenting av dette har blitt tatt hensyn til.

Vi finner imidlertid lyspunkter i Statsbudsjettet. Kulturdepartementet har tatt vårt innspill til etteretning om behov for en større utredning på rock-området. Slike dokumenter ser bla. jazzen resultater av i dag, der de får en økning på 4,6 millioner basert på deres "Improvisasjon sett i system".

Vi registrerer også en positiv økning til Musikkfestivaler (1,3 mill), samt at vårt medlem Cosmopolite også får velfortjente midler(0,5 mill).

I forbindelse med momsreformen finner vi det interessant at Finansdepartementet vil komme tilbake med en nærmere gjennomgang av konsekvenser for kulturlivet. Dette "presiseres" ved at "tjenester som fremstår som en nødvendig og integrert del av en kunstnerisk fremføring skal ha momsfritak". Om dette rommer gjenstående momskostnader, som bl.a. kostnader forbundet med sikkerhet, management, og alle tekniske leveranser, gjenstår å finne ut av. I fall ikke, så skal staten gi 100 millioner i kompensasjon til de frivillige organisasjoenene det går ut over.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Oppussing ved Bergen Offentlige Bibliotek (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek)

Ønsker lyd og liv på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek. – Vi kan ikke holde musikkbiblioteket kunstig i live, sier avdelingsleder ved Bergen Offentlige Bibliotek Siren Steen.Les mer om dette

Kristin Haagensen, nestleder i MFO (Foto: asamaria.com/MFO)

Vil ikke endre pensjonsvilkårene

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at medlemmer får en pensjon de ikke kan leve av, skriver Kristin Haagensen.Les mer om dette

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten