Kommentarer til artikkelen (klikk på tittelen for å lese hele):

Fornyet debattfunksjon

 
 
BLEKENS EVNE TIL Å SKJÆRE ALLE OVER EN KAM
Skrevet 27.02.2012 16:33 av Harald Eikaas

I følge Blekens resonnement har vi nå lært følgende: en genial komponist = en genial dirigent. Ja, hva skal vi egentlig med dirigentutdanning? Dessuten: "mainstream" gjelder kun utøving av musikkverk etter 1750, må vite. Utøvere av renessanse- og barokkmusikk er ikke omfattet av "mainstream"-tenkning, de spiller alle helt forskjellig - og veldig originalt. Hele tiden.

Svar på kommentar

 
 
BLEKEN PEKER PÅ KEISEREN
Skrevet 01.03.2012 09:05 av Anders Eriksson

Selv hører jeg mye mer på Bach enn 1800-tallssymfonier, men det finnes selvsagt mainstreamfantikere også i barokken. Men det viktige med Bleken er at han peker på keiserens nakne legeme, og presiserer at en forholdsvis liten skare mennesker i Norge tar det som en selvfølge å motta enorme offentlige overføringer for å drive med noe som i beste fall er museumsvokteri, og som i mange tilfeller avstedkommer svært høye personlige honorarer. Står du på utsiden og har knallet hodet i glasstaket noen ganger er det en fryd å lese Blekens innlegg.

Svar på kommentar

 
 
LETTVINTHETER FRA ERIKSSON!
Skrevet 01.03.2012 15:55 av Trond Okkelmo

Jaså, Anders Eriksson, du liker å høre Bach, men dersom eksempelvis Bergen Filharmoniske Orkester fremfører Bachs juleoratorium så er det museumsvokteri? Nå er det nå en gang slik at konsertpublikum liker det du synes ikke bør bli spilt for dem. Og hvis orkestrene er museer,så "utstiller" de i tilfelle gjenstander helt fra nettopp Bach, frem til dagen i dag. Bleken er spesielt opptatt av tidligmusikken fremført slik han mener den bør fremføres. Ville du kalle dette et samtidsmuseum siden du plager oss med museumsbegrepet.

Svar på kommentar

 
 
HERODES LIST
Skrevet 05.03.2012 15:52 av Anders Eriksson

Jeg synes egentlg ikke jeg var spesielt lettvint i min kommentar. Men greit. Det er selvsagt flott at BFO spiller Bachs juleoratorium til jul, poulært er det også. Men om Okkelmo når han uttaler seg på vegne av publikum mener de som møter opp på orkesterkonserter resten av året eller norsk konsertpublikum generelt, vites ikke. Det er jo slik at det finnes et stort antall dannede og kultiverte mennesker ute i landet som foretrekker noe annet enn tradisjonelle orkesterverker, men som ikke har et godt tilbud i dag. Derfor mener jeg Blekens betraktninger er svært interessante; ikke minst sammenligningen med billedkunst. Debatt om ressursbruken på orkesterfeltet bør vi absolutt ha, og her bør det være takhøyde. Jeg kan være enig i at museumsbegrepet er utslitt, men akkurat som de vise menn i Juleoratoriets siste kantate bør vi vokte oss for Herodes list. Jeg mener Blekens advarsel er på sin plass.

Svar på kommentar

 
 
MANGLENDE TILBUD?
Skrevet 09.03.2012 14:13 av Trond Okkelmo

De begrepene du bruker, Anders Eriksson, er så fryktelig omtrentlige og nærmest ubrukelige. Hva er et ”norsk konsertpublikum generelt” og i hvor stor grad er det innen denne musikkformen forskjellig fra ”de som møter opp på orkesterkonserter resten av året”? Jeg skulle ønske du hadde rett i at det finnes ”et stort antall dannede og kultiverte mennesker ute i landet som foretrekker noe annet enn tradisjonelle orkesterverker”. Du sier disse ikke har et godt tilbud i dag. Jeg har ikke oversikt over tilbudet, men det avhenger nok av hvor i landet de bor. I Bodøkan de jo gå høre Bodø Sinfonietta, og i Bergen kan BIT 20 Ensemble. I Oslo finnes Oslo Strykerkvartett og kammerkonsertene til musikere fra OFO.I Bergen bydes på Bergen Barokk. Utover landet står det jo de mange kulturhusene fritt å engasjere spennende. Kulturministeren har dessverre ikke gjort det lettere for dem etter at hun la ned de klassiske konsertene til Rikskonsertene. Kanskje tør ikke kulturhusene fordi publikum ikke er stort nok til at de våger det økonomisk. Men jeg har jo registrert at Nordnorsk Symfoniorkesters konsert i Harstad måtte avlyses på grunn av manglende publikumsoppslutning. Men de var kanskje mettet i Harstad på ”tradisjonelle orkesterverker”? Og hva er nå det? Jeg ser at Bleken i dagens Morgenblad presiserer at han mente mainstream og standardverker i orkesterlitteraturen. Kanskje du også med ”tradisjonelle orkesterverker” mener Beethoven-symfonier, og sånt? Jeg regner med det. Men inkluderer du i din begrepsbruk verk som Messiaens Turangalila-symfoni, Lutoslawskis Konsert for orkester eller Lasse Thoresens Illuminations? Det er mye annet enn ”tradisjonelle orkesterverk” som spilles av orkestrene. For det er neppe orkestret som fenomen du tar avstand fra.

Svar på kommentar

 
 
REISESTØTTE OG OPPMERKSOMHET
Skrevet 22.04.2013 16:00 av Kjell Wernøe

I 26 år har jeg fra mitt enkeltmannskontor i Bergen lansert norske solister,dirigenter og ensembler i utlandet.Mitt nettverksarbeid har lagt grunnlaget til at flere av artistene idag har betydelige internasjonale karriærer.Managementarbeidet disse årene har skjedd uten vesentlig offentlig oppmerksomhet med unntak av UD og MIC som har forstått hva som ligger bak.
Hva arbeidet har innbragt av inntekter til artistene,av skatteinntekter til Norge og hva jeg selv har sponset norsk musikkeksport med i disse årene, kan man lese i mitt innlegg i Ballade 13.02.2012.Innlegget medførte øyeblikkelig invitasjon fra Kulturdepartementet om jeg kunne komme til Oslo for å dele mine erfaringer.(Det var mens Dep. planla å tvangsgifte MIC med Music Export Noway).Da jeg møtte i Dep.fortalte Statsekretæren meg innledningsvis at "Statsråden allerede hadde bestemt seg".Det var den Osloturen...
For en idealist som med en viss kompetanse på det jeg driver med og med opparbeidet tillit hos mange av portvokterne hos orkestre,festivaler,konsertarrangører og samarbeidende agenturer verden over, har gleden ved arbeidet kompensert for minimal,økonomisk gevinst.
Det er derfor positivt at de som i fremtiden vil jobbe for å lansere norske artister i utlandet kan få litt offentlig drahjelp på veien i form av litt reisestøtte.
Innen management for klassiske artister) der det for tiden knapt rekruttering i Norge,men derimot mange lovende unge artister,som først og fremst trenger kompetente følgesvenner.De trenger følgesvenner med kunstnerisk innsikt,repertoarkunnskap,livs- og yrkeserfaring. Offentlig oppmerksomhet på dette feltet er fortsatt temmelig fraværende.

Svar på kommentar

Ballade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten