Om opphavsrett, kopisperrer og forslag til ny åndverkslov 08/07/2003

Våren 2003 la Kultur- og Kirkedepartementet frem et forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. Forslaget la i følge departementet vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk, samtidig som hovedreglene i åndsverkloven skulle videreføres. En rekke organisasjoner og aktører la frem sine synspunkter på saken, der forbrukerrettigheter, copyright-spørsmål og økonomiske interesser skulle stå sentralt.

Relaterte artikler:

02.04.2003 Kultur- og kirkedepartementet med høringsnotat om opphavsrett i åndsverksloven

25.06.2003 PNEK om den nye Åndverksloven: - Digital kunst kriminaliseres!

27.06.2003 TONO-støtte til ny åndsverkslov

05.08.2003 Den nye Åndsverkloven: - Angrep på kopieringsretten er dypt kulturfiendtlig

06.08.2003 Den nye Åndsverkloven: - Tom og feilaktig skremselspropaganda

07.08.2003 Den nye Åndsverkloven: - Konkurransefrihet, kulturelt mangfold og hensynet til kulturarven må sikres

07.04.2003 - Demokratisk underskudd, hevder NRK.no/musikk

09.04.2003 Omfattende debatt på Deledagen

09.04.2003 Musikkdeling-kompendium fra Ballade

30.01.2003 Leserett til åndsverk

30.01.2003 EFN: - Fiskvik oppfordrer til lovbrudd!

17.03.2003 Åpent brev til Bertine Zetlitz

18.03.2003 Kampen om Internett: - Se etter muligheter, ikke begrensninger

18.03.2003 - Musikknedlasting, et umistelig gode både for musikere og artister

10.04.2003 Venstre vil forby kopisperrer

10.04.2003 - CD-avgift vil sikre musikalsk mangfold

20.03.2003 Nedlasting og "piratvirksomhet": Debatten ruller videre

19.03.2003 Kulturkonsult om nedlasting: - Vi krever mangfold!

13.03.2003 Nedlasting blir kriminelt

28.01.2003 Napster.no-saken: Dommen i sin helhet

28.01.2003 Norgeshistoriens dyreste singler?

24.01.2003 IFPI-uenighet om lovlig streaming?

24.01.2003 IFPI om privatkopiering og kopisperrer

23.01.2003 Fanger bordet for FONO?

08.04.2005 TONO positiv til ny åndsverklov

16.02.2005 Olav Torvund: Sammenlikner åndsverkloven med trafikkreglene

14.02.2005 Storm mot forslag til ny åndsverklov

23.08.2004 Forbrukere mot kopisperre: - Arrogant av EMI

23.08.2004 Musikerorganisasjonene strides om kopisperrer

06.08.2004 De Grønne: - Bryt kopisperrene!

02.12.2003 Den store nedlastningsfesten: - Tankeløs og konkurransevridende Microsoft-reklame

02.10.2003 Jon Bing om rettigheter, fronter og fremtid på Internett

01.10.2003 Jon Bing: - Agentene kommer!

30.09.2003 Jon Bing om morgendagens musikkmarked: - Plateselskapene vil forsvinne

25.09.2003 Musikkfil-kontroversen: Smutthullet er tettet

17.09.2003 Musikk-huset: - Rimi-holdningen dreper musikkutvalget

16.09.2003 EMIs kopisperrer virker ikke

14.08.2003 Plateselskapenes røverhistorier

08.08.2003 EFN om EUCD og forslaget til ny åndverkslov: Siste del