Norsk lydinstitutt

Hjemmeside: http://www.recordedsound.no/

I Stavanger er en stiftelse som ivaretar en av de største lydsamlinger av klassisk musikk i Europa som er åpen og tilgjengelig for alle interesserte. Institusjonen ble opprettet i 1984 med bakgrunn i at Arne Dørumsgaards store lydsamling ble overtatt av Stavanger kommune. Senere er andre lydsamlinger kommet til, og samlingen består totalt av omkring 200 000 lydbærere.

Siden 2003 har Norsk lydinstitutt hatt dagens lokalisering ved Bjergstedparken der også mange av de andre musikkinstitusjonene i Stavanger holder til. Norsk lydinstitutt har de senere år markert seg aktivt på lydarkivfeltet, blant annet med arrangementet av Lydarkivkonferansen og arbeid i internasjonale fora for lydarkiver. Samlingen katalogiseres i biblioteksystemet Mikromarc.

Daglig leder

Norsk lydinstitutt har ledig vikariat i opptil 100% som Daglig leder fra tidligst 1.3.2018. Vikariatperioden er ett år fra tiltredelse.

Vi kan tilby

Vil du være med på en spennende utvikling inn i den digitale alderen? Vi kan tilby en utfordrende og interessant arbeidsplass i Bjergstedmiljøet i Stavanger med gode muligheter for personlig utvikling for den rette personen. Lønn etter avtale basert på kompetanse. Tiltredelse snarest mulig, etter avtale. Fullstendig stillingsbeskrivelse fås ved henvendelse til daglig leder.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært en musikkbibliotekar med kompetanse innen bibliotek- og informasjonstjenester. Kjennskap til klassisk musikk er nødvendig. IT-kunnskaper og erfaring med historiske og digitale lydformater er en fordel. Kunnskap om digital formidling vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi trenger en engasjert og strukturert medarbeider med stor arbeidskapasitet. Du må ha evne til stor grad av selvstendig arbeid, men også ha gode samarbeidsevner. Du må være serviceinnstilt og like å møte ulike brukergrupper på en god måte. Det innebærer å utvikle og gjennomføre konsepter som er rettet mot publikum og som styrker NL sin synlighet og relevans. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad med CV og innskannede vitnemål og attester sendes på epost til daglig leder.

Søknad: jva@nirs.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Jacqueline von Arb , daglig leder, på telefon 982 50 628