Slemdal skolekor

Pianist

Slemdal skolekor søker etter en dyktig og engasjert pianist som kan bidra til å inspirere korbarna og deres sangglede!

Arbeidsoppgaver:
– akkompagnere koret på ukentlige øvelser, samt konserter

Kvalifikasjoner:
– utdannelse innen jazz og/eller rytmisk sjanger
– erfaring med akkompagnement av nyere pop-repertoar
– må kunne lese besifring og noter
– må ha god funksjonsharmonisk oversikt i alle tonearter
– må kunne spille på gehør

Personlige egenskaper:
– en fordel med undervisningserfaring
– ønske om å arbeid med barn og unge
– en fordel om søker har erfaring med sang

Slemdal skolekor består av ca. 55 elever fra 1.-7.trinn. Koret er delt opp i tre: aspirantkor (1. trinn), juniorkor (2.-3.trinn) og hovedkor (4-7.trinn). Pianisten er med på alle øvinger og korarrangementer.

Koret øver hver onsdag i tiden kl. 14.00-16.30. For tiden holder Slemdal skole til på FO-bygget på Huseby i Sørkedalsveien 150 D (Slemdal skole pusses opp og er ferdig i 2019).

Det tilbys et fast engasjement med oppstart så snart som mulig, og senest fra februar 2018.

Pianisten må framlegge begrenset politiattest til styreleder, ikke eldre enn 3 måneder, ved engasjement.

Send en kortfattet søknad med CV og referanser.

Søknad: slemdal.skolekor@gmail.com

Spørsmål om stillingen, kontakt: Marius Solevågseide , dirigent, på telefon 928 89 508