Den Norske Opera & Ballett

Hjemmeside: http://www.operaen.no/

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen.

Kormester

I DNO&B er stillingen som kormester ledig fra 1.8.2018. Stillingen er et åremålsengasjement på 4 år med mulighet for forlengelse. Kormester er Operakorets kunstnerisk leder og rapporterer til operasjef. Operakoret består for tiden av 53 heltidsansatte sangere. Kormester samarbeider tett med koradministrator.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
Ansvar for korets faglige og kunstneriske utvikling i tråd med operasjefens visjon og strategi
Personalansvar for korets medlemmer
Musikalsk innstudering og tekstinnstudering
Ledelse av korprøver og oppfølging av korets arbeid under sceneprøver
Faglig formidling mellom orkesterdirigent, regissør og kor
Kunstnerisk ansvar for Operakorets egne konserter og turnéer
Rådgivning til operasjef i spørsmål vedrørende koret
Ansvar for planlegging av korets musikalske prøver (antall og innhold) og sesongplan
Ansvar for rekruttering av korets medlemmer
Dirigering av bakscenekor

Kvalifikasjoner og egenskaper
Det søkes en høyt kvalifisert kormester med inngående kunnskap om operarepertoaret, og erfaring fra korarbeid på profesjonelt nivå
Høyt nivå i klaverspill
Gode språkkunnskaper – gjerne tysk/og eller italiensk i tillegg til engelsk. Arbeidsspråket i koret er norsk.
Bred ledererfaring og evner til å skape resultater gjennom andre
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt
Administrative evner

Vi kan tilby
Et operahus med høye kvalitetskrav og stor aktivitet
Et godt miljø i en organisasjon i stor utvikling
Stor grad av selvstendighet i arbeidet
Pensjons- og gruppelivsforsikring
Gunstig ferieordning
Lønn etter avtale

Den Norske Opera & Ballett ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Pb 785 Sentrum, 0106 Oslo

Spørsmål om stillingen, kontakt: Annilese Miskommon c/o Hilde Marie Toftner , Operasjef, på e-post eller telefon + 47 906 24 827