Operaen i Kristiansund / Kristiansund kulturskole

Hjemmeside: http://www.oik.no/

Kulturlivet i Kristiansund er inne i en spennende utviklingsfase, og vi søker initiativrike og engasjerte musikere/pedagoger som har fokus på kvalitetsutvikling, rekruttering og samarbeid. Du vil få jobbe med en interessant kombinasjon av utøvende musikervirksomhet knyttet til Operaen i Kristiansund og undervisning i Kristiansund kulturskole.

Musikervirksomheten omfatter Operaens Sinfonietta, kammermusikk og Kristiansund Symfoniorkester – samspill både i profesjonell sammenheng og i kombinasjonen profesjonelle/amatører.

Undervisningen bygger på rammeplanen «Mangfold og fordypning», og omfatter et bredt spekter av elever fra nybegynnere til viderekomne, med fokus på god nybegynneropplæring. Samspill i lærer- og elevorkester, og tverrfaglige prosjekter i grunnskole og kulturskole er også viktige områder i stillingene.

Bratsjist/fiolinlærer

Bratsjist og kulturskolelærer bratsj/fiolin, 75 % fast stilling. (For tiden 45% utøvende bratsjist og 30% pedagogisk arbeid med vekt på fiolin).

Arbeidsoppgaver

Faglig utviklingsarbeid alene og i team
Undervisning alene og i team av enkeltelever og grupper
Samarbeid og kontakt med andre mulige samarbeidspartnere
Musikertjeneste for Operaen i Kristiansund. Tjenesten omfatter Operaens Sinfonietta, kammermusikk og Kristiansund Symfoniorkester. Operaens Sinfonietta består av 13 musikere og spiller en sentral rolle i Operaen i Kristiansunds virksomhet. Sinfoniettaens musikere inngår samtidig som profesjonell kjerne i Kristiansund Symfoniorkester.

Kvalifikasjoner

Høyere musikkfaglig utdanning
Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende grad B1 i det felleseuropeiske rammeverket for språk. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Søkere må ha gyldig førerkort for bil.
I følge Opplæringsloven vil det kreves gyldig politiattest for stillingen.

Vi ønsker deg som

Har praktiskpedagogisk utdanning
Har relevant erfaring fra arbeid med barn og unge
Har gode samarbeidsevner og kan arbeide strategisk
Er positiv og har evne til å bygge relasjoner mellom ulike kompetanser i organisasjonen
Tenker langsiktig og planlegger godt
Er ryddig og har god evne til selvadministrasjon
Har evne og vilje til egenutvikling
Intervju, prøvespill og oppgave

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju og prøvespill, samt en enkel oppgave som vil bestå av samspill med/undervisning av en elev.

Prøvespillstoff:

Stamitz eller Hoffmeister, bratsjkonsert – 1. sats med kadens
Et selvvalgt verk
Orkesterutdrag: Edvard Grieg – Morgenstemning, Anton Bruckner – Symfoni nr. 4, Felix Mendelssohn Bartholdy – En midtsommernattsdrøm
Note til oppgave (blir tilsendt)

Aktuelle søkere som kalles inn til intervju, prøvespill og oppgave skal ta med seg attesterte kopier av attester og vitnemål. Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende betydning ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 75% (for tiden 45% utøvende og 30% pedagogisk arbeid)
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter gjeldende tariffavtale
Tilsetting snarest, etter avtale
Øvrige vilkår

Ansettelse skjer etter gjeldende avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknadsfrist: Torsdag 15. mars 2018. Intervju, prøvespill og oppgave: torsdag 5. april. Tilsetting august 2018.

Søknad: britt@oik.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Britt Westavik , Produsent Operaen i Kristiansund, på telefon 932 15 438
Stein Åge Sørlie , kulturskolerektor, på telefon 71 57 54 22 / 975 89 228