Lier kommune

Hjemmeside: http://www.lier.kommune.no /

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 25 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Rektor ved kulturskolen - Oppvekst

VIL DU LEDE VÅRT ARBEID MED Å GI BARN OG UNGE MULIGHET TIL UTVIKLING GJENNOM KUNST?

Da kan du være vår nye kulturskolerektor.

Lier kulturskole har for tiden 700 elevplasser, 24 ansatte i 11 årsverk og gir undervisningstilbud innen dans, musikk, scenekunst og visuell kunst. Visjonen er å gi kulturskole til alle, og våre verdier er åpenhet, endringsvilje og arbeidsglede. Gjennom samarbeid med andre aktører som driver kunst- og kulturutvikling skal Lier kulturskole videreutvikles og driftes i tråd med Norsk kulturskoleråds gjeldende rammeplan.

Les mer på: www.lier.kommune.no/kulturskolen

Arbeidsoppgaver

Kulturskolen sorterer under oppvekst. Virksomhetsleder har ansvar for daglig drift, herunder personal, fag, utvikling og økonomi. Leder har i tillegg, ansvar for å jobbe med gjeldende satsingsområder for å nå kommunens overordnede mål.

Kvalifikasjoner

Kunst-/kulturfaglig og pedagogisk utdanning fra universitets-/høyskolenivå.
Utdanning innen administrasjon og ledelse
Praksis fra tilsvarende eller relevant virksomhet

Personlige egenskaper

Er en ambisiøs og modig leder som tenker strategisk og er opptatt av utvikling. Samtidig må du ha gode kommunikasjonsevner, kunne samarbeide, bygge team og få med deg omgivelsene på endring og nyskaping. Du skal lede og motivere personalet til samarbeid på tvers og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved vurderingen av søkere.

Vi tilbyr

Engasjerte kollegaer som er stolte over jobben sin
Gode pensjonsordninger
Lønn i henhold til avtaleverket
Gode velferdsordninger

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Sissel Gerhardsen Røine , rektor, på telefon 32 22 01 90
Kari Ann Dale , oppvekstsjef, på telefon 95 82 04 23