Oslo musikkråd

Hjemmeside: http://www.musikk.no/oslo

Oslo musikkråd
Oslo musikkråd er interesseorganisasjon for Oslos musikkliv og Fylkesledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Vi holder til på Musikkens hus på Schous kulturbryggeri. For mer informasjon om oss, se vår nettside, www.musikk.no/oslo .

Vikar for daglig leder - 100%

Vikariat: 01.01.2018 – 30.06.2018 (med mulighet for forlengelse)

Hovedarbeidsoppgaver
• Service og veiledning av kommunens musikkliv, spesielt frivillige organisasjoner
• Kultur- og musikkpolitisk arbeid for musikklivet i Oslo
• Informasjonsarbeid, herunder arbeid på musikkrådets nettsted
• Behandling av søknader om voksenopplæringstilskudd
• Søknad, gjennomføring og rapportering av prosjekter, kurs og tiltak

Vi ønsker en person som har
• Erfaring fra frivillige organisasjoner, fortrinnsvis i Oslo
• Kjennskap til politiske prosesser og offentlige systemer
• Kultur/Musikkfaglig utdanning ønskelig

Vi ønsker en person som
• Kan arbeide selvstendig og i team
• Tar initiativ
• Har evne til relasjonsbygging
• Har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig
• Gode evner til samarbeid

Stillingen inneholder noe kvelds- og helgearbeid.

Søknad: sigurd@tedxoslo.no

Oslo musikkråd
Pb 4774,
0506 Oslo

Spørsmål om stillingen, kontakt: Sigurd Reinton på e-post eller telefon 98256391