Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Rådgiver - studieadministrasjon

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig fast stilling som rådgiver i hel stilling. Stillingen er knyttet til studie- og FoU-seksjonen. Seksjonen består av 25 medarbeidere som jobber med et bredt spekter av oppgaver innen studie- og FoU-administrasjon.

Arbeidsoppgaver
Dine arbeidsområder vil i hovedsak være knyttet til studentopptak og godkjenning og innpassing av ekstern utdanning. Du vil også kunne bli tillagt andre studieadministrative oppgaver.

Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som har:
mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis med musikk i fagkretsen. Annen relevant utdanning kombinert med relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
erfaring med saksbehandling og annet administrativt arbeid, fortrinnsvis fra studieadministrativt arbeid i høyere utdanning
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har:
god kjennskap til universitets- og høgskolesystemet
kjennskap til utenlandsk utdanning
erfaring med innpassing og godkjenning av både norsk og utenlandsk utdanning
erfaring med opptaksarbeid

Vi legger vekt på at du:
er løsningsorientert og har fokus på kvalitet i arbeidet
har gode samarbeidsevner
kan arbeide strukturert og selvstendig
er innstilt på å yte god service

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.
Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, kroner 451 300- 537 700. For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetslovens § 25 pkt. 2.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen, 23 36 71 77 / 959 61 770 camilla.s.thorkildsen@nmh eller seniorrådgiver Silje Marie Øiestad Skeie, 23 36 72 58 Silje.O.Skeie@nmh.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten