Brak

Hjemmeside: http://www.brak.no/

Brak er kompetansesenteret for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak har siden 1997 jobbet for å profesjonalisere musikkbransjen og fungerer som en døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Organisasjonen tilbyr gratis råd, kurs og nettverk for artister, arrangører og øvrige bransjeaktører på tvers av sjangre.

Visjonen til Brak er å bidra til å bygge og styrke en internasjonalt ledende musikkregion. Brak er en åpen medlemsorganisasjon med 1600 medlemmer fra hele musikknæringen i regionen. Det er gratis å bli medlem og benytte seg av alle Braks tjenester. Brak er finansiert av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk kulturråd. Brak har i dag to ansatte i 100% stilling, en i 50% og én 40% stilling. Prosjektmedarbeider vil jobbe fra Bergen.

Prosjektmedarbeider

Stillingen er spennende, utfordrende og interessant for deg som er opptatt av norsk musikkliv og ønsker å bidra til å videreutvikle musikkbransjen lokalt og nasjonalt. Som prosjektmedarbeider vil du ha en aktiv rolle i utviklingen av Brak som organisasjon og være med på å utvikle nye tilbud til musikkbransjen i regionen. Stillingen innebærer en del kommunikasjonsarbeid.

Arbeidsoppgaver
Sentral rolle i programmering og gjennomføring av konferanseprogrammet til bransjefestvalen Vill Vill Vest
Hovedansvar for innholdet www.brak.no
Ansvar for utsending av nyhetsbrev og planlegging av Braks kommunikasjon i sosiale medier
Prosjektmedarbeider for større og mindre prosjekter i regi av Brak

Ønskede kvalifikasjoner
God kjennskap til musikkbransjen
Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
Erfaring fra kulturlivet
Relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
Evne til å arbeide selvstendig og fange opp arbeidsoppgaver
Høy digital kompetanse
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Fleksibilitet
Nettverk i nasjonalt og internasjonalt musikkliv vil være en fordel
Personlig egnethet vil vektlegges
Stor arbeidskapasitet

Betingelser
Fast, 100 % stilling
Godt arbeidsmiljø
Trivelige kontorlokaler på USF Verftet
Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes
Avspaseringsordning
Lønn etter avtale

Søknad sendes med CV.

Søknad: vegard@brak.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Vegard Moberg , daglig leder, på e-post eller telefon 95116156