Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstuen og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA – bedrift.

Stipendiatstillinger på ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Norges musikkhøgskole har to ph.d.-program:

a) Et vitenskapelig program som leder frem til graden ph.d.
b) Et kunstnerisk program som leder frem til graden ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid skal erstattes av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. NMH lyser ut inntil 4 stipendiatstillinger til sitt ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingene er treårige med oppstart 1. oktober 2018.

Tverrfaglig fellesskap
Det er for tiden 10 kunststipendiater ved NMH med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, folkemusikk, samtidsmusikk og oppføringspraksis generelt for å nevne noe.

Stipendiatene som tas opp på programmet, deltar i en forskerskole organisert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstfelt – fra tidligmusikk til moderne visuell kunst. I tillegg tilbyr NMH en studieplan med emner innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk.

NordART – Arne Nordheim-senteret
Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART.

NordART har en visjon om en forskningspraksis som kombinerer vekten på kunstneriske målsettinger og problemstillinger med strenghet, motstandskraft og en vilje til å lære av og dele av de ypperste innen musikalsk tenking og utøving. Senterets todelte oppdrag, rettet mot musikk, er å forstå kunst bedre og å streve for en bedre kunst gjennom en dypere forståelse.

Fagområder
Utlysningen er åpen for kunstneriske utviklingsprosjekter innenfor musikk, men vi ser spesielt etter prosjekter innenfor ett av disse områdene:

Utøvere eller komponister som arbeider innen lydkunst, akustikk komposisjon eller elektroakustisk komposisjon og som har kunnskap om spatialisering av lyd, flerkanals-lyd, panorama lydopptak, 3D-projisering av lyd og grunnleggende akustikk.

Utøvere innen samtidsmusikk eller komponister som arbeider med et utvidet materiale bestående av bevegelse og språk. Både sangere og instrumentalister vil være aktuelle, men de må ha solid erfaring fra musikkteater eller med utvidede spilleteknikker – gjerne begge deler.

Utøvere eller komponister som har interesse for forskning på grenseoppgangen mellom oppføring og feministiske teorier og praksis.

Vi tilbyr
Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang.

Søknadskrav
Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse som plasserer prosjektet innenfor et emne / forskningsfelt, tema, kontekst, kunstnerisk metode, forskningsspørsmål og valg av arbeidsmetoder og presentasjonsformer. Beskrivelsen skal også inneholde en aktivitetsplan for de ulike delene av prosjektet.
Søkere skal fylle ut dette søknadsskjemaet (Word / docx).

I tillegg skal søknaden bestå av disse delene:

Dokumentasjon av relevante kunstneriske aktiviteter. Maksimalt 5 eksempler.
Dokumentasjon av formell faglig kompetanse (vitnemål)
Aktivitetsplan med milepæler (delprosjekter)
Budsjett
Forslag til veiledere
Dokumentasjon av kunstnerisk praksis (for eksempel lyd / videofiler) Maksimalt 5 eksempler.
Søknadsfrist: 1. februar 2018

Slik sender du inn søknaden

Du vil få bekreftelse så snart søknaden er mottatt av NMH.

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten