Ung i Kor

Hjemmeside: http://www.ungikor.no/

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom

• å fremme musikalsk utvikling
• å gi hjelp og støtte til medlemmene
• å drive opplæring i demokratisk arbeid

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Organisasjons-konsulent

Organisasjonskonsulentens ansvar er å bistå daglig leder i den daglige driften av organisasjonen i oppgaver som omhandler:
– søknad og rapportering på driftsordninger og prosjekter
– organisasjonsutvikling
– økonomiarbeid
– medlemskontakt
– ansvar for medlemsregister

Vi ønsker søkere med høyere utdanning som har organisasjonsfaglig kompetanse og erfaring innenfor økonomiarbeid. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 60%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Søknad sendes med CV.

Søknad: victoria@ungikor.no

Ung i Kor
Pb 4739
0506 Oslo

Spørsmål om stillingen, kontakt: Victoria Liedbergius , daglig leder, på e-post eller telefon 97824687