Oppegård kulturskole

Hjemmeside: http://www.oppegard.kommune.no/

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

Kulturskolelærer piano/tangenter 70%

En av landets fremste klaverseksjoner søker en dyktig pedagog med hovedkompetanse innenfor rytmiske sjangrer.

Vi tar forbehold om at stillingen kan deles opp etter vurdering av søkeres kompetanse.

Oppegård kulturskole

Kulturskolen holder til i Kolben kulturhus, midt i sentrum av Kolbotn. Vi har for tiden 930 elevplasser og 33 kulturskolelærere.

I kulturskolen legger vi vekt på kvalitet i undervisningen, god kommunikasjon og samarbeid med foresatte. Kulturskolen har de siste årene utviklet større bredde i kunstfagtilbudet med visuell kunst, skapende skriving, drama og hiphop i tillegg til en bred musikkprofil.

Oppegård kulturskole 

• har eget talentutviklingsprogram
• deltar i Follopiloten i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune
• er praksisskole for Norges Musikkhøgskole
• samarbeider med grunnskolene og det lokale kulturlivet

Arbeidsoppgaver

 • undervise (individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill – både på eget instrument og i blandede ensembler)
 • følge opp elever, planlegge og gjennomføre undervisning, forestillinger og ulike prosjekter
 • følge opp skole–hjem-samarbeid
 • akkompagnement
 • delta i fellesmøter og teamarbeid
 • delta i rytmisk seksjon og arbeide med samspill

Kvalifikasjoner

 • musikkfaglig utdannelse fra høgskole/universitet (minimum bachelorgrad)
 • pedagogisk kompetanse
 • kompetanse til å undervise i rytmiske sjangrer og besifringsspill, samt klassisk undervisning
 • kompetanse innenfor musikkteknologi
 • erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende
 • gode digitale ferdigheter

Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia , må kunne dokumentere norskkompetanse tilsvarende minimum norskprøve 3 skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • evne til å arbeide strukturert og ryddig
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • ønske om å arbeide med barn og ungdom
 • kreativ, initiativrik og arbeidsom

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • et stort og levende fagmiljø i kulturskolen
 • lønn etter gjeldende avtaleverk

Generell informasjon

Den vi ansetter, må levere politiattest (opplæringsloven § 10-9).

Oppegård kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Oppegård kommune praktiserer mer offentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Rune Anders Molvær , virksomhetsleder, på telefon 66 81 50 31 / 917 38 577
Hanne Gundersveen , inspektør, på telefon 66 81 50 32 / 920 97 115