Universitet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Professor/dosent/ førsteam./ førstelektor i musikk i BLU

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, er det ledig en fast 100% stilling som professor/dosent/ førsteamanuensis/førstelektor i musikk knyttet til barnehagelærerutdanningen (BLU). Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 80 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Se Fakultet for kunstfag.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk og årsstudier i musikk. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og en tverrfaglig master i kunstfag.

FoU-aktiviteter på fakultet for kunstfag omfatter forskning og kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid. Her ønsker instituttet å styrke kompetansen og øke aktiviteten.

Fakultetet har etablert et forskningsmiljø under navnet Kunst i kontekst (KiK). Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet fakultetets KiK-satsning. Det forventes aktiv deltagelse i en av KiKs fire forskningsgrupper (https://www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik/innhold-kik/forskningsgrupper).

Beskrivelse av stillingen

Arbeidsoppgavene er primært undervisning og veiledning ved barnehagelærerutdanningen. Arbeid med musikkdelen av det obligatoriske kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet» er sentralt for stillingen. Det gjelder også for valgbar fordypning og eventuelle bacheloroppgaver med vekt på musikk.

Den som tilsettes må regne med å ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid. FoU-tid tildeles individuelt hvert år på bakgrunn av søknad og dokumentert aktivitet. Den som tilsettes vil også delta i videreutvikling av studieretningens musikkdidaktiske profil.

Kvalifikasjoner og vilkår
Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er ønskelig at den som tilsettes har doktorgrad relevant for stillingen eller kan vise til vitenskapelig kunstfaglig/kunstdidaktisk FoU-produksjon og/eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid. Søkere med mastergrad og med bred erfaringsbakgrunn relevant for stillingen kommer også i betraktning.

Den som tilsettes bør ha særlig kompetanse fra barnehagesektoren gjennom egen profesjonsutdanning, undervisningserfaring og/eller forskning. Undervisningserfaring fra høgskole/universitet er en fordel.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne samt å arbeide systematisk og målrettet. Den som tilsettes må kunne arbeide kreativt og skapende innenfor musikk og i samspill med de andre kunstfagene. Kvalifikasjoner som å akkompagnere og lede studenter i sang og spill vektlegges.

Undervisningsspråket er norsk/et annet skandinavisk språk og engelsk, og den som tilsettes må beherske språkene både skriftlig og muntlig.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning/-undervisning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr:

• varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
• en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
• moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 611 700-910 900 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 611 700-910 900 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 517 700-650 200 bro pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 517 700-650 200 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken “Søk stillingen”.

Følgende lastes opp elektronisk:
• cv
• attester og vitnemål
• liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter
• vitenskapelige arbeider (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12.12.17

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Birte Myhrstad, tlf. 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post birte.myhrstad@uia.no, professor Tony Valberg, tlf. 38 14 13 75, mobil 932 56 568, e-post tony.valberg@uia.no eller seniorrådgiver personal Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.
Søk stillingen
Tilbake til jobbsøk Tilbake til jobbsøk
Tips en venn
Åpne som PDF
OM STILLINGEN
Søknadsfrist
12. desember 2017
Arbeidsgiver
Universitetet i Agder
Nettside
Kommune
Kristiansand
Jobbnorge-ID
144637
Intern-ID
Ref. 184/17
Omfang
Heltid
Varighet
Fast
OM SØKNADER
Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
Du må fylle ut: Standard CV
Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!
SE MER
Ledige stillinger – Universitetet i Agder
Ledige stillinger – Utdanning / Undervisning / Forskning
Ledige stillinger – Vest-Agder
Finn andre stillinger
DEL PÅ SOSIALE MEDIER
103

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten