De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL)

Hjemmeside: http://www.orkester.no/

De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) er landsomfattende organisasjoner for orkestre i Norge. 7000 aktive medlemmer er organisert gjennom 225 lokale orkestre. Forbundene jobber for at det blir startet flere orkestre og for å bedre muligheten til en aktiv musikkutfoldelse.

Prosjektmedarbeidere

UNOF og NASOL skal i samarbeid arrangere en europeisk orkesterfestival i Bergen i mai 2018, og søker i den forbindelse etter:

PROSJEKTMEDARBEIDERE
i 40% – 100%  korttidsengasjement fra januar til mai 2018.

Det er opprettet to prosjektstillinger, den ene i Oslo og den andre i Bergen.

Arbeidsoppgaver:
• Gjennomføre forarbeid og produksjon av den Europeiske Orkesterfestivalen i Bergen 2018
• Informere om og dokumentere Orkesterfestivalen i samarbeid med festivalsjefen
• Være et av våre ansikt utad gjennom utstrakt samarbeid med våre samarbeidspartnere

Vi tilbyr:
• Godt arbeidsmiljø
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Fleksibel arbeidstid. Noe reiser og ubekvem arbeidstid må påregnes.
• Kontorfellesskap med mange andre musikkorganisasjoner
• Lønn etter avtale

Vi søker en person som har:
• Gode samarbeidsevner, handlekraft og selvstendig initiativ
• Evner til og glede av å jobbe med musikere i alle aldre
• Relevant høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Kunnskap om eller erfaring med ett eller flere av følgende fagområder: festivalproduksjon, konsertproduksjon, musikkfaglig kompetanse, erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller prosjektledelse.

Ytterligere informasjon om orkesterfestivalen finnes på http://orchestrafestival.eu

Søknad: unof@unof.no

De Unges Orkesterforbund
Postboks 4651 Sofienberg
0506 Oslo

Spørsmål om stillingen, kontakt: Terje Winther , daglig leder, på telefon 9400 1100 (9 - 16)
Birgitte Mikalsen , styreleder, på e-post eller telefon 954 26 034 (etter kl. 16)