Oslo musikk- og kulturskole

Hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/

Kulturetaten er en fagetat for kultur i Oslo kommune, med ca 600 ansatte. Etaten tilrettelegger, forvalter og formidler kunst- og kulturaktiviteter og byens kulturskatter for Oslos befolkning og besøkende. Virksomheter som er tilknyttet etaten er Deichmanske bibliotek, Byarkivet, Oslo Ladegård, Vigeland-museet, Oslo musikk- og kulturskole, Popsenteret og Øvingshotellet. Etaten har i tillegg ansvaret for alle de kulturhistoriske eiendommene, Oslo kulturnatt, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning i Oslo, store byomfattende arrangementer, kulturutvikling i byen og alle stipend- og tilskuddsordningene for kultur i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Oslo musikk- og kulturskoles sentraladministrasjon (OMK) holder til i fine lokaler i Grønland kulturstasjon. OMK vil videreutvikle en musikk- og kulturskole til elevenes beste, tilpasset behov og organisering i bydeler, skoler (gjennom Utdanningsetaten) og det frivilligere kulturliv. Skolen har ca 8000 elever. Undervisningen foregår ved kulturstasjonene på Schous, Grønland og Sinsen, samt på mer enn 90 skoler/undervisningssteder i hele Oslo.

OMK har et bredt fagtilbud og selger timer til kor, korps og orkestre, skoler, institusjoner, organisasjoner og bydeler. OMK har ca 220 tilsatte og er organisert med byen inndelt i fagområder/bydeler, som hver ledes av en undervisningsinspektør. Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor og 7 undervisningsinspektører/faglige ledere.

Undervisningsinspektør

Arbeidsoppgaver
– fag- og personalansvar for å sikre høy kvalitet i undervisningen bl a ved veiledning og faglig styring
– utvikle undervisningstilbud i tråd med nyere forskning innenfor sitt fagområde
– prosjektledelse, konsertarrangering, kontakt og samarbeid med bydeler, grunnskole og det frivillige kulturliv
– kontinuerlig oppdatere fagplaner
– elevopptak

Kvalifikasjoner
– musikkfaglig kompetanse på høgskolenivå
– lederutdanning og ledererfaring innen pedagogisk utviklingsarbeid og veiledning, helst innen kunstfag
– relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter, læreplankompetanse samt yrkesetisk kompetanse
– personlig egnethet

Utdanningsretning
– Humanistiske og estetiske fag

Utdanningsnivå
– Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper
– evne til å motivere og engasjere ansatte og samarbeidspartnere
– god på å skape relasjoner og tillit
– modig, trygg og tydelig
– visjonær og nytenkende
– strukturert og løsningsorientert med sterk gjennomføringsevne

Vi tilbyr
– et kreativt fagmiljø i stadig utvikling, med muligheter for å bidra i spennende og utfordrende utviklingsprosesser

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Olav Kjøk , Rektor, på e-post eller telefon 22 17 90 96