Bodø kulturskole

Hjemmeside: http://www.bodo.kommune.no/

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag! Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Kulturskolelærer - piano

Beskrivelse
Ved Bodø kulturskole er det ledig 80 % stilling som pianolærer, vikariat f.o.m. 08.12.17 t.o.m. 26.11.18.

Arbeidsoppgaver
– individuell- og gruppeundervisning
– samarbeid med andre lærere
– deltakelse i ulike prosjekter
– tilrettelegging og gjennomføring av arrangement ved skolen.

Kvalifikasjoner
– Det kreves høyere utdanning i musikk, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. I tillegg kreves pedagogisk kompetanse. Realkompetanse kan bli vurdert. Personlig egnethet vil også inngå i vurderingen.
– Bodø kulturskole ønsker lærere som har glede av å undervise barn, ungdom og voksne.
– Ved tilsetting legges det vekt på bevisst holdning til pedagogisk arbeid, evne til å inspirere og formidle samt ha engasjement. – Nytenkning og kreativitet framholdes også som viktig for arbeidet. – Gode datakunnskaper og generelt gode rapporteringsrutiner er i tillegg viktig for arbeidsutførelsen.
– Søkerne må både kunne arbeide selvstendig, være strukturert og ha gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr
En interessant, krevende og utfordrende stilling i en aktiv og positiv organisasjon.

Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf Opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)
Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende hovedtariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Vårref 2396/2017 – AER

Se utlysningen hos Bodø kommune.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Bård Ove Bergrabb , rektor, på e-post eller telefon 75 55 66 51, mobil: 900 70 048