Oppegård kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.kirken-oppegard.no/

Kantor

Oppegård kirkelige fellesråd søker etter kantor/organist i fast stilling med hovedarbeidssted Greverud menighet. Oppegård ligger rett utenfor Oslo

Se fullstendig utlysning på www.kirken-oppegard.no

*Den norske kirke.

Søknad: kirkekontoret@kirken-oppegard.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Mette Sjølli Grimstad , kirkeverge, på telefon 454 07 882