Scenekunst.no AS

Hjemmeside: http://www.scenekunst.no/

Scenekunst.no er et redaksjonelt uavhengig nettidsskrift for profesjonell scenekunst (teater, musikk, dans) og tilhørende kulturpolitikk. Tidsskriftet har som mål å styrke en nasjonal offentlighet rundt det profesjonelle scenekunstfeltet og speile feltets mangfold og bredde.

Scenekunst.no AS har ryddig økonomi og jevn vekst i lesertall og annonseinntekter.

Ansvarlig redaktør / daglig leder

Vi søker en kreativ, kompetent og språklig sikker redaktør med ambisjoner om å utvikle Scenekunst.no videre. Egen erfaring som journalist, kommentator eller kritiker samt erfaring med formidling og oppfølging av redaksjonelt innhold på nett og i sosiale medier er en fordel. Erfaring fra tekstredigering og redaksjonelt arbeid samt budsjettansvar er en forutsetning. Vi søker en person med sterk interesse for kulturpolitiske og kunstfaglige spørsmål som ønsker å bidra til en styrket offentlighet rundt utøvende kunstuttrykk i Norge.

Ansvarlig redaktør har det redaksjonelle og administrative ansvaret for publisering og for drift av nettstedet Scenekunst.no og er daglig leder for Scenekunst.no AS.

Stillingen som ansvarlig redaktør stiller særlige krav til habilitet med hensyn til annet lønnet arbeid.

Scenekunst.no har siden 2015 søkt og fått årlig støtte fra Norsk kulturfond. Stillingen som ansvarlig redaktør utlyses under forutsetning av at denne finansieringen opprettholdes på minst dagens nivå for 2018. Stillingen er et ettårig engasjement med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Fra 2016 drives Scenekunst.no av et allmennyttig aksjeselskap med Norsk teater- og orkesterforening, Danse- og teatersentrum, Norsk skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere som eiere og bidragsytere. Film- og teaterteknisk forening gir årlig bidrag. Tidsskriftet følger redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Søknad sendes elektronisk med CV.

Søknad: redaktor@scenekunst.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Erik Årsland , styrets nestleder, på telefon 41646351
Hild Borchgrevink , ansvarlig redaktør, på telefon 47414701