Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Hjemmeside: http://www.oslosinfonietta.no/

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada driver to av Norges mest meriterte ensembler innenfor samtidsmusikkfeltet. Med over 20 årlige produksjoner, omfattende internasjonal konsertvirksomhet og flere innspillingsprosjekter, er ensemblene inne i en ekspansiv fase. Foreningen har en historie som går tilbake til 1986 og er blant annet medstiftere av Ultimafestivalen.

Administrasjonen består i dag av daglig leder og to administrativt ansatte, og er lokalisert Sentralen i Øvre Slottsgate 3.

Mer informasjon: 
Foreningen Oslo Sinfonietta
Cikada

Daglig leder

Til stillingen ligger:

• sammen med kunstneriske ledere, utvikle og markedsføre Oslo Sinfonietta og Cikadas konsertvirksomhet og annet kunstnerisk arbeid
• ansvar for foreningens økonomi og langsiktig planlegging
• omfattende kontakt med arrangører, festivaler og komponister både i Norge og internasjonalt
• arbeidsgiveransvar for administrativt ansatte
• løpende kontakt med styre og kunstneriske ledere, herunder forberede styremøter, rapportere og legge frem regnskap og budsjetter
• kontakt med myndigheter, søknader og rapportering

Vi søker en medarbeider med:

• stor interesse for nyskapende musikk og formidling av denne
• kontaktnett innenfor kunstmusikk både i Norge og internasjonalt
• grundig kjennskap til konsertproduksjon
• erfaring innenfor økonomistyring av kulturprosjekter
• god teft for søknadsarbeid og å sikre økonomiske bidragsytere
• vilje til å håndtere også praktiske produksjonsoppgaver i en liten administrasjon
• gode lederegenskaper og gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby:

• en stilling som samarbeider med de beste aktører innen samtidsmusikk i inn- og utland
• en spennende arbeidsplass i et vitalt og nyskapende miljø
• lønn etter avtale
• fleksibel arbeidstid

Kvelds- og helgearbeid og noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknad med CV sendes på e-post til post@cikos.no.

Spørsmål rettes til daglig leder Maria Fonneløp (maria@cikos.no, tel: 95732253) eller styreleder Ida Børresen ( idabor@gmail.com, tel: 91338085).

Søknad: post@cikos.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Maria Fonneløp , Daglig leder, på e-post eller telefon 95732253
Ida Børresen , Styreleder, på e-post eller telefon 91338085