Den Norske Opera & Ballett

Hjemmeside: http://www.operaen.no/

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Aldri har flere gått i Operaen og aldri har tilbudet til publikum vært større. I 2016 besøkte 318 786 publikummere en forestilling. Driftsbudsjettet for 2016 var på 775 mill. NOK, hvorav statstilskuddet utgjør 601 mill. NOK. DNO&B er en stor arbeidsplass med i underkant av 630 ansatte i drøyt 40 ulike yrkesgrupper og fra rundt 40 nasjoner.

Prøvesang for sopraner Operakoret

Prøvesang vil bli avholdt onsdag 8. november 2017

Vi søker klassisk utdannede profesjonelle sopraner med scene- og korerfaring for kortere engasjementer og vikariater.

Til prøvesangen forberedes to selvvalgte operaarier på ulike språk. Ariene skal synges utenat. I tillegg skal det forberedes to innstuderingsoppgaver som vil bli gjort tilgjengelig på operaens nettsider i uke 43. Vi stiller med repetitør.

Operakorets ansatte rapporterer til kormester.

Kvalifikasjoner
Den som ansettes må:
– ha relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
– ha relevant sceneerfaring og god kjennskap til operalitteraturen
– ha interesse for å arbeide med operarepertoar fra ulike epoker og i forskjellige stilarter

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Viktige egenskaper er å kunne arbeide både selvstendig og i team. Man må være fleksibel og ha gode samarbeidsevner, og være motivert og ha interesse for det å arbeide i et kor.

Vi kan tilby:
– arbeid i landets største musikk- og scenekunstinstitusjon
– hyggelige kolleger i Norges eneste fulltids profesjonelle kor bestående av ca 53 høyt kvalifiserte sangere
– faglige utfordringer gjennom deltakelse i større eller mindre operaproduksjoner, i egne korkonserter og i konserter sammen med Operaorkestret og andre aktører
– en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) -bedrift
lønn etter tariffavtalen mellom DNO&B – MFO/FTTF/NTL /NLL

Søknad med CV registreres i vårt elektroniske rekrutteringsverktøy ved å klikke “Søknad” nederst på denne siden.
Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.
Den Norske Opera & Ballett ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig etnisk bakgrunn. Arbeidsspråk er i hovedsak norsk.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Janet Edin , koradministrator, på e-post eller telefon +47 47915364