Stavanger kfr - Vardeneset menighet

Hjemmeside: http://www.vardeneset-menighet.no /

Vardeneset menighet har ca. 6500 innbyggere, hvorav ca. 4800 er medlemmer av Den norske kirke. Vardeneset kirke ligger på Ytre Tasta i Stavanger kommune, 5 km nord for sentrum. Kirken er relativt ung, den ble innviet i januar 2000, og i 2003 bygde Ryde og Berg orgel på galleriet, med 17 stemmer. Menigheten omfatter også Austre Åmøy, med eget kapell. Menighetens visjon er “Inkluderende fellesskap – Levende Kristustro.”

Vi har kommet langt i utviklingen av trosopplæring for barn og unge, og vi har film og mediabruk sentralt i tiltakene. Staben består av, sokneprest, kantor, diakon, menighetspedagog, programprodusent, daglig leder og vaktmester.

Det musikalske arbeidet står sentralt i menighetens arbeid, med sangtilbud fra babysang for de aller minste, via småbarnssang til knøttekor og barnekor. For konfirmantene har vi band/forsangertjeneste som valgfag, og vi ønsker også band med eldre ungdom og voksne.

Arbeidsgiver er Stavanger kirkelige fellesråd som har arbeidsgiveransvar for ca. 100 årsverk i kirkene i Stavanger. Vi har felles satsningsområder og ansatte samarbeider på tvers av menighetsgrensene. Sentralt hos oss er teamarbeid og motivasjon til frivillig medarbeiderskap. Det pågående prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020» kan bety omstrukturering i stillingsstrukturen i Stavanger kirkelige fellesråd, og kan få konsekvenser for stilling og geografisk arbeidsområde.

Kantor

Arbeidsoppgaver
– Ha menighetsbyggende perspektiv på tjenesten.
– Tjenestegjøring ved gudstjenester, begravelser, andre kirkelige handlinger og menighetsarrangement.
– Bidra og inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenester og i menighetens øvrige musikkliv, i samsvar med menighetens strategiplan.
– Leder for menighetens kirkemusikalske virksomhet og sekretær i kulturutvalget.
– Ansvarlig for kor- band- og forsangerarbeid med oppstart av Soul Children e.l.
– Oppfølging av frivillige i menighetens musikalske arbeid samt valgfaget konf-band
– Samarbeide med stab og frivillige om den musikalske profilen på trosopplæringstiltak
– Kantor deltar på stabsmøter og er en del av teamarbeidet i staben

Kvalifikasjoner
– Godkjent kirkemusikalsk utdanning
– Søker må være medlem av Den Norske Kirke
– Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig

Stillingen krever biskopens vigsling etter tjenesteordningene. Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting, jf. Arbeidsmiljøloven § 13-3
Barneomsorgsattest fra politiet fremlegges i henhold til kirkelovens §29

Personlige egenskaper
– Du jobber godt i team både med stab og frivillige, og kan motivere deg selv og andre til oppgavene
– Du mestrer et vidt spekter av musikalske uttrykksformer
– Du har interesse for kor og band
– Du har evne til å ta initiativ og har kontaktskapende, menighetsbyggende og pedagogiske ferdigheter
– Du bør ha erfaring fra lignende arbeid
– Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet tillegges stor vekt

Vi tilbyr
– En spennende jobb med mange kjekke barn, ungdom og voksne
– Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
– Utfordrende jobb i en spennende menighet
– Et tverrfaglig miljø av engasjerte kolleger
– Fleksibel arbeidstid
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP

For mer informasjon om menigheten se nettsiden www.vardeneset-menighet.no og https://www.facebook.com/Vardeneset/

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Tormod Andreassen , menighetrådsleder, på telefon 90 56 36 63
Unn Rosenberg , personalsjef, på telefon 51 84 04 03