Tanum menighet - Bærum kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.baerumkirken.no/

Tanum menighet sin visjon er: “Nærmere deg”. Tanum sokn har vel 10 000 innbyggere, hvorav ca. 8600 er medlemmer i Den norske kirke. Staben består av kirkeforvalter, sokneprest, kapellan, diakon, kantor, sekretær, ungdomsarbeider og kirketjener og to undervisningsstillinger.

Kantor

– 70 % stilling

Arbeidsoppgaver
– Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og menighetsaktiviteter, i samarbeid med prestene og de andre ansatte
– Ansvar for menighetens kirkemusikalske liv
– Bidra til menighetsrådets drøftelser og beslutninger om menighetens musikalske aktiviteter
– Drive og videreutvikle menighetens kortilbud
– Ansvar for kirkens instrumenter
– Delta i stabsarbeidet

Kvalifikasjoner
– Kantorutdanning jmf. utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer, eventuelt annen relevant musikkutdanning
– Søker må beherske både orgel og piano
– Erfaring med korvirksomhet
– Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
– Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
– Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29
– God kjennskap til Den norske kirke, medlemskap kreves

Personlige Egenskaper
– Vi søker er en engasjert og kreativ samarbeidspartner som liker planarbeid og kan være med å gi menigheten et musikalsk løft
– Allsidig og trygg i ulike musikalske uttrykk
– Personlig egnethet og evne til samarbeid, fleksibilitet og humor vil bli vektlagt

Vi tilbyr
– Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
– Muligheter for veiledning
– Fleksibel arbeidstid – med hovedvekt på arbeidstid på kveld og helg
– Hyggelige kollegaer i et humørfylt og kreativt stabsmiljø, og en menighet som har fokus på et godt og sosialt arbeidsmiljø, utvikling og kvalitet
– Faglig fellesskap med 10 andre kantorer i Bærum
– Lønn etter gjeldende tariffavtale. Pensjonsordning i KLP

Annet
Tilsetting skjer med Bærum kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og med den Tanum menighet som hovedarbeidssted.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kristin Anskau , assisterende kirkeverge, på telefon (+47) 982 67 801
Tracy Medhus , kirkeforvalter, på telefon (+47) 98267832