Trondheim kommunale kulturskole

Hjemmeside: http://www.trondheim.kommune.no/kommuneweb2/

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Rektor

Ved Trondheim kommunale kulturskole er det fra 01.01.2018 ledig fast 100 % stilling som rektor.

Trondheim kommunale kulturskole (TKK) er en byomfattende enhet som rapporterer til Rådmannen ved kommunalsjef skole.

TKK er en sentral aktør i kommunens opplæringssystem og kulturliv, gjennom et utstrakt samarbeid med skole- og utdanningsinstitusjoner og med det frivillige og profesjonelle kulturlivet i Trondheim. TKK har partnerskapsavtale med NTNU ved Program for lærerutdanning.

Skolen er et regionalt ressurssenter for talentutvikling i Midt-Norge.

Skolen har tilbud til barn og unge innen musikk, visuell kunst og scenekunst (bredde og talentutviklingsprogram), samt gjennomføringsansvaret for Den kulturelle skole- og barnehagesekken.

TKK er en av landets største kulturskoler med over 4300 elevplasser og ca. 160 ansatte. Undervisningen foregår på de fleste grunnskolene i byen med hovedsete i byens kulturhus, Olavshallen.

Til skolens administrasjon er knyttet sju avdelingsledere som sammen med kontorleder utgjør rektors ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
– Ledelse av eget lederteam
– Lede utvikling og gjennomføring av lærings- og utviklingsarbeid
– Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
– Forvaltning og kvalitetsutvikling
– Økonomistyring og resultatkontroll
– Samspill med elever, foreldre og nærmiljø
– Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst
– Pleie og utvikle nettverkene av ulike samarbeidsaktører
– Være tett på elevene og de ulike aktivitetene
– Overordnet oppfølging av prosjekter

Kvalifikasjoner
– Høyere musikk-/kulturfaglig utdanning og praksis fra området
– Ha ledererfaring fra kulturskole eller annen kulturinstitusjon av en viss størrelse
– Gjerne med utdanning innen ledelse
– God kjennskap til musikk- kulturfeltet og skoleverket.
– God kjennskap til de ulike kunstfagene
– Søkere må identifisere seg med Kulturskolens visjon og verdier som er: ”Barn og unge i Trondheim skal uavhengig av sosial, økonomisk eller kulturell tilhørighet ha lik rett til elevplass ved kulturskolen”.

Utdanningsretning
– Ledelsesfag
– Administrasjon og ledelse
– Teater / Musikk / Dans
– Kunst
– Film- / Lyd- / Musikktekniske fag

Utdanningsnivå
– Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
– Søker må være god på samarbeid, motivasjon og kommunikasjon, være løsningsorientert og beslutningsdyktig.
– Ha gjennomføringskraft
– Samhandle godt med alle ulike ansatte
– Identifisere seg med dagens visjon
– Etterleve skolens verdier
– Ha evne til fleksibilitet og være tilpasningsdyktig

Egnethet vektlegges

Språk
– Norsk

Vi tilbyr
– Viktig stilling i norsk kulturliv gjennom ledelse av en av landets ledende kulturskoler
– Et engasjert kollegium med høy kompetanse
– Tett samarbeid med lokale kulturaktører og utdanningsmiljø for øvrig (NTNU)
– Introduksjonsprogram for nytilsatte
– Mentorordning
– Lederutviklingsprogram
– Bydelsbaserte nettverksgrupper
– Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
– Stor selvstendig myndighet
– Innflytelse i strategiske diskusjoner
– Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Andre opplysninger
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:
Gunnar Wibe – Rådgiver – 924 39 895
Eva Elisabeth Belboe – Kommunalsjef skole – 917 60 230
Hanne Fremo – Seniorrådgiver – Avantas – (+47) 98212455

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten