NRK Jazz

Hjemmeside: http://www.nrk.no/

NRK er Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, med et omfattende samfunnsoppdrag som er unikt i det norske mediemarkedet. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underholde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggende verdier er åpenhet, mot og troverdighet. Det er vår oppgave å speile hele Norge. Derfor har vi medarbeidere og kontorer landet rundt.

NRK er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vikariat som musikkprodusent

NRK Jazz er en del av NRKs totale radiotilbud, og sender jazz 24/7 på DAB+, mobil og nettradio.

For tiden arbeider vi med å fornye kanalens musikkprofil og med å utvikle et eget programtilbud på kanalen.

Kanalens musikkprodusent i 50% stilling skal ha permisjon, og vi søker hans vikar fra 1.1.2018 til 30.6.2018, med mulighet til forlengelse. Det er ønskelig at vikaren kan arbeide noe høsten 2017 sammen med musikkprodusent.

Musikkprodusenten har ansvar for at musikken som spilles er i tråd ved vedtatt musikkprofil. Musikkprodusenten jobber både selvstendig og i dialog med redaksjon og ledelse om dette.

Arbeidsoppgaver
– Lage spillelister som dekker avtalte musikksjangre
– Sette spillelistene i rotasjon
– Fornye spillelistene med variasjon i innspillinger, repertoar og nyheter
– Veilede programlederne i musikkformatering og eventuelt selvvalgt musikk
– Rapportere og metadataføre etter de til enhver tid gjeldende krav til metadatakvalitet
– Bidra til å sikre opphavsrett og klarering av rettigheter

Kvalifikasjoner
– Den som blir ansatt må enten kjenne til eller være villig til å sette seg inn i NRKs produksjonsverktøy. Herunder DigAS, G-selector, DMA og ENPS.
– Det er nødvendig å beherske lydredigering.
– Funksjonen som musikkprodusent i NRK Jazz krever høy jazzkompetanse, repertoarkunnskap og bevissthet om musikkens funksjon i kanalens strategiske oppdrag.
– Musikkprodusenten må være oppdatert på nyutgivelser og eventer på jazzområdet i Norge og i verden.

Personlige Egenskaper
– Fleksibel, stabil og positiv
– Gode samarbeidsevner
– Idérik
– Mestrer høyt tempo

Vi tilbyr
Vikariat i 50% stilling fra 1.1.2018 til 30.6.2018, med mulighet til forlengelse.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Bård Åsmund Skar , redaksjonsleder, på telefon 99713304