Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd

Hjemmeside: http://www.surnadal.kirken.no/

Naturskjønne Nordmøre kaller!

Trollheimen er nærmeste nabo og lakseelva Surna renner igjennom bygda. Du finner oss midt mellom Trondheim og Kristiansund (ca. 1,5 time unna).

Kommunane Surnadal og Rindal har et forpliktande samarbeid på fellesrådssida med felles kyrkjeverje, kyrkjelydspedagog og diakon. Det er og eit stabsfellesskap med kantor i Rindal med intern vikariering og samarbeid om kyrkjemusikalske prosjekter

På tvers av fellesrådsgrensar og soknegrenser har vi et godt utvikla kyrkjeleg fagmiljø med ca. 20 tilsette.

Kantor / kyrkjemusiker

Kantorstillinga vil, saman med ein kantor som er i fullstilling, ha hovudansvar for kyrkjemusikken i Surnadal. Mykje av kvardagsaktiviteten forgår på kyrkjelydshuset, slik som korøving, babysong, møter m.m.

Arbeidsoppgåver:
– Spele på gudstenester og kyrkjelege handlingar
– Dirigere vaksenkor og barnekor
– Leggje til rette og delta på konsertar og musikkandaktar
– Ta initiativ til samarbeid med lokale musikere
– Delta på andakter på institusjon samt konfirmantundervisning/trusopplæringsarrangement
– Samarbeide med sokneråd og stab om menighetsarrangementer
– Delta på kulturelle aktiviteter i bygda
– Ha tilsyn med instrumenta i kyrkja

Kvalifikasjonar:
– Kyrkjemusikalsk kompetanse jfr. tjenesteordning for kantorer, men søkjar med annan relevant utdanning og/eller erfaring blir og vurdert.
– Medlem av Den norske kyrkje.
– Evne til sjølvstendig arbeid, kunne bruke vanlig dataverktøy.
– Du må ha førarkort og disponere bil.
– Politiattest skal leggjast fram i jfr.Kyrkjelovas §

Personlege eigenskapar:
– Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personleg egnahet og evne til samarbeid.

Vi tilbyr:
– Løn og arbeidsvilkår i tråd med avtaleverk.
– Pensjonsordning i KLP.
– Gode instrumenter.
– Kyrkjemusikalsk fagmiljø.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Ingeborg Nordlund på telefon 911 65 552