Akershus fylkeskommune

Hjemmeside: http://www.akershus.no/

Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Musikkprodusent, Den kulturelle skolesekken

Vil du utvikle konserter og musikkopplevelser til elever?

Har du erfaring i å utvikle konserter og musikkopplevelser kan du være vår musikkprodusent i Den kulturelle skolesekken

Akershus fylkeskommune har ledig engasjement i 50% stilling som musikkprodusent i Den kulturelle skolesekken. Stillingen er ledig omgående og vil vare frem til 30.04.2018

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som bidrar til å gi alle elevene i Akershus profesjonelle og mangfoldige opplevelser av høy kvalitet innen film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst som en del av skolehverdagen. Ordningen omfatter totalt ca. 103 000 elever, fordelt på ca. 80 000 elever i grunnskolen og ca. 23 000 elever i videregående skole.

Vi søker en person som har kompetanse og erfaring fra å utvikle konserter for skoleelever. Konsertene skal gi gode og kvalitative opplevelser for elevene i Akershus. For å få helhetlig sjangerkompetanse i musikkteamet, er vi primært ute etter deg som jobber med samtidsmusikk.

Arbeidsoppgaver

 • programutvikling og produksjon av konserter
 • prosjektarbeid internt i fylkeskommunen i samarbeid med andre fagområder
 • informasjonsarbeid (konsertorientering og forslag til pedagogisk for- og etterarbeid)
 • dokumentasjon av arrangementene
 • budsjett og regnskapsoppfølging
 • administrativt ansvar og oppfølging

Kvalifikasjoner

 • høyere musikkfaglig utdanning fra høyskole-/universitet,
 • minimum bachelorgrad (dokumentert realkompetanse kan kompensere for kravet om utdanning)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • erfaring i å utvikle konserter og musikkopplevelser i samarbeid med utvalgte musikere

Personlige egenskaper

 • strukturert og glad i papirarbeid
 • evne til å håndtere tidvis stort arbeidspres
 • evne til å motivere andre og skape gode fellesskap

Vi tilbyr

 • spennende utfordringer i et miljø i stadig utvikling
 • en hyggelig arbeidsplass sentralt i Oslo
 • betingelser i hht. lov- og avtaleverk
 • pensjons- og lånevilkår gjennom Akershus interkommunale pensjonskasse

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen tilpasses ved behov.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25. For ansettelse tilknyttet skolevirksomhet vil det bli krevd politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle merknader kan føre til at tilbudet trekkes tilbake jf. forskrift til opplæringslova § 15-1.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Cathrine Haakonsen , enhetsleder Den kulturelle skolesekken, på telefon 22 05 53 52 / 917 63 119