Norges musikkhøgskole

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Produsenter

To ledige stillinger som produsent, en 100% stilling og en 50% stilling

I seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er det to ledige stillinger som produsent. Seksjonen har som hovedansvar å tilrettelegge og gjennomføre konserter og andre arrangementer tilknyttet NMHs virksomhet, samt drift av høgskolens konsertsaler.

Som produsent vil du ha ansvar for oppfølging og koordinering av arrangementer på NMH og andre konsertarenaer i tett samarbeid med lærere og studenter. Du vil inngå i en stab bestående av teknikere og produsenter, og vil rapportere til lederen for Seksjon for Konsert- og Arrangementsproduksjon (Produksjonssjef).

Sentrale oppgaver

– Oppfølging, koordinering og planlegging av NMHs konserter og andre arrangementer/produksjoner
– Operativt arbeid i forbindelse med arrangementsavvikling
– Formell og uformell veiledning av studenter innenfor stillingens arbeidsfelt
– Prosjektarbeid og prosjektledelse av diverse prosjekter
– Administrasjon og koordinering av NMHs deltidsansatte arrangementsverter
– Utarbeiding av informasjonsmateriell/arbeid med NMHs nettsider og billettsalgsløsninger

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og arbeidsmengde vil kunne variere noe etter sesong.

Krav til kvalifikasjoner

– Relevant høyere utdanning innen musikk- og kulturfeltet (erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse)
– Solid erfaring med programmering, planlegging og gjennomføring av konserter på høyt kunstnerisk nivå
– Bred musikalsk erfaring og kompetanse innenfor både klassisk-/samtidsmusikk og jazz er ønskelig
– Erfaring fra frivillig arbeid og ledelse av frivillige er ønskelig
– Erfaring fra markedsføring og/eller utforming av trykksaker er ønskelig
– Kjennskap til Adobe CS, web og generelt gode datakunnskaper er ønskelig
– God teknisk forståelse og grunnleggende kunnskap rundt konsertteknikk er ønskelig

Personen vi søker må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være strukturert, kunne arbeide selvstendig, ha god planleggingsevne og være fleksibel i en hektisk hverdag.

Vi tilbyr en interessant stilling med varierte oppgaver i et meget godt, aktivt og kreativt arbeidsmiljø.

Vi ber søkerne presisere om søknaden gjelder begge stillingene (100 % og 50 %) eller bare den ene.

Generelt

Lønn etter statens regulativ i stillingskode 1408 (LR 21) kr 425 900 – 490 900.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansatte i seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er omfattet av ordningen med særavtale/arbeidstidsavtale som gjelder for de ansatte i seksjonen, med årlig tillegg etter stillingsprosent.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven §25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norges musikkhøgskole benytter elektronisk søknadsskjema. For å søke stillingen, klikk på linken på denne siden.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Lars Holmen Kurverud , seksjonssjef, på e-post eller telefon 934 21 933