Nittedal Kulturskole

Hjemmeside: http://www.nittedal.kommune.no/

Saksofonlærer

25 % Stilling som saksofonlærer – et års vikariat fra sept 2017

Nittedal Kulturskole søker medarbeider som har engasjement og interesse for å undervise barn og ungdom på alle nivåer i et trygt og motiverende læringsklima.

Vi legger vekt på personlige egenskaper, gode samarbeidsevner og evnen til å skape entusiasme, samt å bidra positivt inn i lærerkollegiet i kulturskolen. Prøveundervisning kan bli gjennomført som del av ansettelsesprosessen.

I hht. Opplæringslovens § 10-9 kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, og den må ikke være eldre enn 3. mnd. Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne, samt å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Interne søkere må bruke sin private e-postadresse. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver
Undervisningen omfatter individuell og gruppeundervisning på saksofon
Arbeidet forutsetter tett samarbeid med dirigentene, andre lærere og kulturskolens ledelse. Undervisningen skal støtte opp om korpsenes behov og samtidig ha fokus på individuell utvikling.
Undervisningsdagen er mandag (evt tirsdag) ettermiddag/kveld i kulturskolens nye lokaler i Kulturverket Flammen.

Kvalifikasjoner
Stillingen forutsetter musikkfaglig utdanning på høgskolenivå.
Pedagogisk kompetanse vil ble vektlagt.
Vi søker et menneske med topp motivasjon for å videreutvikle saxofonelevene våre.

Utdanningsretning
Teater / Musikk / Dans

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Evne til å motivere
Godt humør og ekte musikkglede
Gode kommunikasjonsevner og formidlingsevne

Språk
Norsk

Vi tilbyr
Samarbeid med motiverte, engasjerte og meget kompetente kollegaer
Flotte nye lokaler i Kulturverket Flammen
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Anne Mette Johannesen , Rektor - kulturskolen, på e-post eller telefon 97069596