Nittedal kulturskole

Hjemmeside: http://www.nittedal.kommune.no/

Nittedal kommune har 23000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Sanglærer

Nittedal kulturskole søker person som har engasjement og interesse for å undervise barn i et trygt og motiverende læringsklima. Nittedal Kulturskole søker sanglærer i 19,43 % fast stilling fra 1.august 2017

Vi legger vekt på personlige egenskaper, gode samarbeidsevner og evnen til å skape entusiasme. Søkere må kunne bidra positivt i lærerkollegiet i kulturskolen. Prøveundervisning vil bli gjennomført som del av ansettelsesprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. I hht. Opplæringslovens § 10-9 kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge og må ikke være eldre enn 3. mnd. Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne, samt å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

Arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter 12 elever a 20 min pr uke, og det forventes at ressursen blir brukt både individuelt og i grupper.
Undervisningen foregår i kulturskolens nye lokaler i Kulturverket Flammen torsdag ettermiddag/kveld.
Stillingen omfatter undervisning av jenter og gutter i alderen 10-19 år.
Vår nye lærer må ha lyst til å holde i prosjekter og ha god gjennomføringsevne.

Kvalifikasjoner
Stillingen forutsetter musikkfaglig utdanning på høgskolenivå.
Pedagogisk kompetanse vil ble vektlagt.
Vi søker et menneske med topp motivasjon for å videreutvikle sangelevene våre som er både gutter og jenter i alderen 10-19 år.

Utdanningsretning
Kunst

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Evne til å motivere
Kunne skape engasjement
Godt humør
Gode kommunikasjonsevner
Gjennomføringsevne
Språk
Norsk

Vi tilbyr
Samarbeid med motiverte, engasjerte og meget kompetente kollegaer.
Flotte nye undervisningslokaler i Kulturverket Flammen
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Anne Mette Johannesen , Rektor - kulturskolen, på e-post eller telefon 97069596