JM Norway

Hjemmeside: http://www.jmn.no/

JM Norway (JMN) er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, og har siden 1970 jobbet under slagordet «Making a difference through music». JM Norways formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skaper vi engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse.

Dette gjør vi ved å:
– arrangere og koordinere prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet for barn og unge i Norge
– arbeide for internasjonalisering av norsk musikerliv og norsk kompetanse på musikkfeltet
– besørge norsk deltakelse i internasjonale prosjekter i utlandet
– legge til rette for ungdomsmedvirkning og entreprenørskap i kulturfeltet.

JMN formidler kunnskap og holdninger i krysningen mellom barn, ungdomsarbeid, kulturarbeid, musikk og internasjonal kulturutveksling.

Les mer på www.jmn.no

Daglig leder

Ledig stilling som daglig leder (vikariat)

Vi søker nå etter en vikar for vår daglige leder. Daglig leder har totalansvaret for JM Norways virksomhet nasjonalt og internasjonalt, og leder sekretariatet.

Daglig leders arbeidsoppgaver er å:
– lede sekretariatet og ha ansvaret for JMNs daglige drift
– være styrets sekretær, og ansvarlig for gjennomføring av JMNs oppgaver slik de er nedfelt i gjeldende vedtekter, strategier og handligsplan
– lede den strategiske utviklingen av JMN, inkludert prosjektplanlegging og organisasjonsutvikling
– representere JMN nasjonalt og internasjonalt
– styre økonomien i organisasjonen
– være JMNs samfunnskontakt (politiske og bevilgende myndigheter, media, samarbeidspartnere og publikum)

Du har:
– høyere relevant utdanning eller relevant arbeidserfaring
– kvalifikasjoner til å lede JMNs i det kommende året, med fokus på:
– strategisk arbeid og prosjektutvikling
– administrativt arbeid, økonomistyring og innhenting av prosjektmidler
– organisering av arbeidsoppgaver og personalledelse
– kjennskap til interkulturelt samarbeid og kunstnerisk arbeid i inn- og utland
– god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Generelt om vikariatet:
– Tiltredelse ca 1. november 2017
– Svangerskapsvikariat av ca 12 måneders varighet.
– Stillingen blir lønnet i JMNs ramme for daglig leder, fra lønnstrinn 56 i statens regulativ
– Gode pensjons og forsikringsordninger
– Arbeidsstedet er på Sentralen i Oslo
– Hos JMN får du et hyggelig arbeidsmiljø med dedikerte ansatte og prosjektmedarbeidere
– Reisevirksomhet må påregnes

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte daglig leder Ingunn Sand e-post ingunn@jmn.no / telefon 41680484 eller styreleder Arnfinn Bjerkestrand på e-post arnfinn@jmn.no Grunnet ferieavvikling vil det kunne ta litt tid før henvendelser besvares.

Søknad med CV sendes inn snarest og senest 15.august på e-post til soknad@jmn.no

Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Intervju vil etter planen bli gjennomført i uke 34/35.

Søknad: soknad@jmn.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Ingunn Sand , Daglig leder, på e-post eller telefon 41680484
Arnfinn Bjerkestrand , Styreleder, på e-post eller telefon 91684281