Drammen kulturskole

Hjemmeside: http://www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

Drammen kulturskole, FOR ALLE!

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus, skriveLyst og animasjon. Vi holder til i flotte lokaler på kulturhuset Union Scene.

Visjon: Kulturskole for alle!
Primærmålgruppe; barn og unge.

Hos oss får barn og unge oppleve gleden av mestring i kunst og kultur.
Kvantitet og kvalitet: Vi jobber for at stadig flere barn og unge skal få ta del i Kulturskolens tilbud – og at de som går i Kulturskolen skal få et stadig bedre tilbud.

Tverrfaglig arbeid er et satsingsområde hos oss.

Les mer på vår nettside og på sosiale medier (facebook, instagram, twitter og youtube).

 

Assisterende kulturskoleleder

Arbeidsoppgaver
• Stort engasjement for kulturskoledrift og utvikling
• Evne til å skape resultater sammen med andre
• Operativ og strategisk ledelse i team med kulturskoleleder
• Bidra til helhetlig ledelse og utvikling av Kulturskolen
• Ta medansvar for helheten i Kulturskolen utover spesifikke egne ansvarsområder
• Bidra til helhetlig personalledelse i Kulturskolen basert på felles plattform med kulturskoleleder og retningslinjer for ledelse i Drammen kommune, som ledelsesplakaten, etikkplakaten m.m.
• Bidra til helheten i Kultur, Drammen kommune
• Operativt ansvarlig for daglig drift undervisning inkl. vikarhåndtering, oppfølging, kvalitetssikring osv.
• Fellesansvar for Kulturskolens økonomi sammen med kulturskoleleder, samt spesifikt økonomiansvar for delområder og prosjekter
• Stedfortreder for kulturskoleleder
• Personalansvar for definerte medarbeidere
• Ansvar for oppfølging og utvikling av definerte fagområder og seksjoner i Kulturskolen
• Ansvarlig for Kulturskolens kontakt/samarbeid/prosjekter i grunnskole og barnehage
• Ansvar for tverrfaglig arbeid generelt og tverrfaglig prosjekt spesielt.
• Ansvarlig for dedikerte prosjekter
• Backup for Den kulturelle skolesekken
• Oppfølging av Kulturskolens utøvende virksomhet (elevscener, konserter, forestillinger m.m.) sammen med kulturskoleleder
• Det tas forbehold om endringer

Kvalifikasjoner
• 3-4 års pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet innenfor ett av fagene som det undervises på i Kulturskolen
• Utdanning i administrasjon, ledelse og økonomi fra høgskole eller universitet
• Gode kunnskaper om kulturskolene som skoleslag
• Undervisningserfaring fra kulturskole
• Ledererfaring (inkl. personalledelse og økonomiansvar) fra kulturskole
• Gode IKT- og økonomikunnskaper
– Personlige kvalifikasjoner tillegges stor vekt
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
– Strukturert
– Systematisk
– Driftig
– Serviceinnstilt
– Kreativ
– God til å arbeide selvstendig og ta ansvar, men også god til å samarbeid med andre
– Løsningsorientert
– Fleksibel – kan ta et ekstra tak når situasjonen krever det
– Ha genuin interesse for kulturskolenes samfunnsoppdrag om kunst og kultur til barn og unge
– Lojal

Vi tilbyr
– En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
– Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
– Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen
– En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
– Tiltredelse snarest/etter avtale
Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ
– Ledere som gir deg utviklingsmuligheter

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Hansen, Geir Morten på telefon 46783000