Drammen kulturskole

Hjemmeside: http://www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

Drammen kulturskole, FOR ALLE!

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus, skriveLyst og animasjon. Vi holder til i flotte lokaler på kulturhuset Union Scene.

Visjon: Kulturskole for alle!
Primærmålgruppe; barn og unge.

Hos oss får barn og unge oppleve gleden av mestring i kunst og kultur.
Kvantitet og kvalitet: Vi jobber for at stadig flere barn og unge skal få ta del i Kulturskolens tilbud – og at de som går i Kulturskolen skal få et stadig bedre tilbud.

Les mer på vår nettside og på sosiale medier (facebook, instagram, twitter og youtube).

 

Adm. konsulent

– med interesse for barn og unges eget kulturuttrykk

Stillingsbrøk: 40%

Arbeidsoppgaver
– Førstelinjetjeneste, sentralbord og skranke med god service til alle
– Elevopptak/elevadministrasjon
– Lønn og fakturabehandling m.m.
– Oppfølging av nettsider og sosiale medier
– Mye bruk av ulike IKT-systemer
– Bistå innen alle tjenesteområdene i Kulturskolen
– Løpende saksbehandling
– Logistikk
– Være bidragsyter til utvikling av Drammen kulturskole
– Det vil bli et nærmere definert oppsett av innhold i stillingen ved ansettelse, det skal samarbeides i team bl.a. med vår nåværende dyktige administrasjonskonsulent
– Vi tar forbehold om at innholdet i stillingen kan bli endret ved behov
– Arbeidstid er mandag, tirsdag, onsdag

Kvalifikasjoner
– Utdanning innenfor kontor, administrasjon, IKT eller annen relevant utdanning
– Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
– Erfaring fra kulturskoleadministrasjon eller annen relevant administrativ erfaring
– Gode IKT kunnskaper, kan å bruke de mest vanlig administrative datasystemer
– God formuleringsevne, skriftlig og muntlig
– Erfaring fra, og trives i, et hektisk og pulserende arbeidsmiljø

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Utdanningsretning
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå
– Høyskole / Universitet
– Videregående skole
– Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper
– Strukturert
– Systematisk
– Driftig
– Serviceinnstilt
– God til å arbeide selvstendig og ta ansvar, men også god til å samarbeid med andre
– Løsningsorientert
– Fleksibel – kan ta et ekstra tak når situasjonen krever det
– Ha interesse for kunst og kultur til barn og unge

Vi tilbyr
– En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
– Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
– Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen
– En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
– Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ
– Tiltredelse etter avtale/snarest

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Hansen, Geir Morten på telefon 46783000