Kristiansand Symfoniorkester

Hjemmeside: http://www.kilden.com/

Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av den sosiale siden av samfunnsoppdraget gjennom Kilden Dialog. I samspill med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon som også er et av landets største hus for scenekunst og musikk.

I 2016 opplevde 190.000 publikummere 906 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerte 254 årsverk og 25 nasjonaliteter.

Direktør

Erfaren leder og musikkelsker

Som direktør for Kristiansand Symfoniorkester (KSO) vil du ha det overordnede ansvaret for orkesteret og sammen med teatersjefen og operasjefen stå for den kunstneriske ledelsen i Kilden. Du vil være leder for orkesteret, som med sine 70 musikere og dedikerte støttespillere er en svært kompetent og engasjert organisasjon, ha fokus på internt og eksternt samarbeid, og lede prosessene som skal sikre at KSO utvikles etter virksomhetens ambisjoner og strategi.

For å oppnå dette vil du som direktør være ansvarlig for å:
– i samarbeid med sjefdirigent og orkester tilrettelegge for en god prestasjonskultur med mål om fremragende kunstneriske prestasjoner
– representere og posisjonere KSO og Kilden nasjonalt og internasjonalt
– lede arbeidet med å nå større deler av befolkningen med symfonisk musikk.
– videreutvikle orkesterets støtteapparat i samspill med Kildens fellesfunksjoner
– arbeide strategisk med videreutvikling av etablerte relasjoner og utvikling av nye samarbeidsflater både internt og eksternt
– forvalte betydelige ressurser på en god og forsvarlig måte og arbeide for å øke orkesterets egeninntekter.

Direktøren vil ha en særdeles viktig rolle i Kildens strategiarbeid og å skape og formidle orkesterets overordnede visjon og mål, både internt i organisasjonen og eksternt mot publikum, partnere, myndigheter og media. Stillingen inngår i Kildens ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Stillingen er et åremål på fem år med mulighet for forlengelse.

Direktøren må ha solid, dokumenterbar kompetanse og erfaring med operativ ledelse av større organisasjoner innen kulturfeltet og/eller nærings- og organisasjonsliv.

Musikkfaglig bakgrunn er ikke et absolutt krav, men direktøren må ha genuin interesse for og solid kjennskap til det nasjonale og internasjonale musikk- og kulturfeltet.

Vi ser etter den trygge, offensive og operative lederen med:
– evner til strategisk planlegging, parallelt med en operativ og aktiv lederstil
– evne til å motivere, inspirere og utvikle organisasjonen, og sørge for at KSO og Kilden er en god arbeidsplass
– gode kommunikasjonsferdigheter som reflekterer kunnskap, lidenskap, mot og lydhørhet
– forståelse av og erfaring med myndighetskontakt og prosesser i offentlig forvaltning
– åpen holdning til nye samarbeidsformer og sans for den sosiale siden av det kunstneriske samfunnsoppdraget
erfaring fra endringsledelse og omstillingsprosesser vil være en fordel

Vi tilbyr en spennende og unik karrieremulighet hvor du får være med på å skape historie. Som direktør for KSO vil du representere et orkester i sterk utvikling i et unikt kulturhus.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt Mercuri Urval ved Bjørn M. Godsveen, tlf. 975 59 063 eller Kilden v/Kirsten Tungland, tlf. 919 16 161. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 27.08.2017. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten