Universitet i Agder

Hjemmeside: http://www.uia.no/

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Professor/ dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor i musikkpedagogikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig 1-2 faste stillinger (eventuelt flere stillinger med lavere stillingsbrøk) som professor/dosent/ førsteamanuensis/førstelektor i musikkpedagogikk, tilknyttet Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 65 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr bachelor- og masterutdanning i utøvende klassisk musikk, faglærerutdanning og årsstudier i musikk. I tillegg tilbyr instituttet en rekke emner innenfor lærerutdanningene.

Fakultet for kunstfags FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid. Under navnet Kunst i kontekst (KiK) har fakultetet etablert et forskningsmiljø som fokuserer på kontekstforankrede og tverrfaglige perspektiver. Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet fakultetets KiK-satsning, og det forventes en aktiv deltagelse i en av KiKs fire forskningsgrupper.

Beskrivelse av stillingen

Stillingen er knyttet til Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, især til årsstudiet og grunnskolelærer-utdanninng GLU 1-7 og 5-10. I stillingen inngår undervisning i blant annet musikkdidaktikk, gehør og musikkorientering. Den som tilsettes må kunne ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.Det forventes at den som søker har et godt utøvende musikalsk nivå.

Forskning på nyere undervisningskonsepter i grunnskolens musikkundervisning er relevant for stillingen, og instituttet ønsker også å styrke kompetansen innenfor forskning især på kulturskolen. Veiledning av studentoppgaver og samarbeidsprosjekter med skole og kulturskole inngår i stillingen. Søkere må ha erfaring fra undervisning eller pedagogiske prosjekter rettet mot barn og unge, og ha undervisningserfaring på universitets/ høgskolenivå eller annen relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Den som tilsettes, må ta del i arbeidet med å videreutvikle studieretningens musikkdidaktiske profil.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er ønskelig at den som tilsettes har doktorgrad innenfor feltet musikkpedagogikk eller et relatert fagområde.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, gode organiseringsevner, og evne til å arbeide systematisk og målrettet. Det er en fordel om søkeren har erfaring med bruk av digitale læringsressurser i undervisningen. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Undervisningsspråket er norsk og engelsk, og den som tilsettes må beherske språkene både skriftlig og muntlig.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger, og oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

Vi tilbyr:

• varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
• en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
• moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
• fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 609 700-907 900 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 609 700-907 900 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 489 300-648 100 bro pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 489 300-648 100 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken \”Søk stillingen\”.

Følgende lastes opp elektronisk:

• cv
• attester og vitnemål
• liste over publikasjoner og større gjennomførte musikk- og kulturprosjekter
• vitenskapelige arbeider (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 07.08.17

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Birte Myhstad, tlf. 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post birte.myhrstad@uia.no, førsteamanuensis Randi Margrethe Eidsaa, tlf. 38 14 13 82, mobil 907 56 588, e-post randi.m.eidsaa@uia.no, eller seniorrådgiver personal Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten