Rauma Musikk- og Kulturskole

Hjemmeside: http://www.rauma.kommune.no/

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.

Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause.
Rauma kommunes 700 medarbeidere utfører tilsammen 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kolleger arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.

Vi ønsker oss kolleger som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende.

Kulturskolelærer i gitar

Stillingen innebærer undervisning av gitar/bassgitarelever i kulturskolen, samt ansvar for kulturskolens bandopplegg. Deltagelse i lærerkollegiet, tilrettelegging og gjennomføring av elevarrangement/forestillinger.

Det kreves tilfredsstillende faglig og pedagogisk utdannelse.
Største del av undervisningen foregår på Rauma Kulturhus, Åndalsnes, som er vår base. I tillegg er det desentralisert undervisning i skolekretsene.

Vi tilbyr
et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter.

Vi lever opp til visjonen Verdens beste kommune for naturglade mennesker! med tilrettelagte turområder både høyt og lavt i storslåtte omgivelser.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ. Skolen har skyssordning.

Søknad sendes
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader.
Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Det kan ikke legges ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, tlf 7116 6600 (9-11.30), evt pr mail personal@rauma.kommune.no. Både ansatte og tidligere ansatte er allerede registrert som brukere. Det er derfor viktig at det ikke opprettes nye brukere når ansatte/tidligere ansatte skal søke ny jobb. Bruk alternativet ”Glemt brukernavn og passord”, og følg instruksjonene. Brukernavn = e-postadresse. Ansatte/tidligere ansatte som har endret e-postadresse må kontakte lønn-personaldrift.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Torkil Klami , rektor kulturskolen, på e-post eller telefon 92448816