Randaberg kulturskole

Hjemmeside: http://www.randaberg.kommune.no/

Randaberg kulturskole er del av tjenesteområdet Kultur i Randaberg kommune. Skolen tilbyr instrumental- og vokalopplæring, bilde, dans, \”Kulturlabben\”, band, kor, PUH-gruppe, musikkterapi og musikk-grupper i barnehagene. I tillegg gis ukentlig et tilrettelagt musikktilbud til eldre ved syke- og aldershjem i kommunen. Hovedmålgruppen er elever i 1. klasse til og med elever i 3. vgs. Randaberg kulturskole er lokalisert i Landsbyhuset 59 grader nord ved torget i sentrum. De fleste fag tilbys her, bortsett fra dans som tilbys fra lokaler i Randaberghallen.

Pianopedagog

Vi har ledig en fast 60 % stilling som pianopedagog. Stillingen er ledig fra 17.08.2017.

Om stillingen

Pianoundervisning til elever i grunnskole og videregående skole. Et begrenset akkompagnatøransvar er tillagt stillingens volum.

Kvalifikasjoner

Musikkutdanning på høyskolenivå kreves.

Personlige egenskaper

Det vektlegges pedagogiske evner og personlig egnethet.
Det forutsettes at søker har gode dokumenterbare samarbeidsevner.
Søker må kunne kommunisere og forstå sin rolle både som pedagog, og også som en viktig del av kollegiet.
Nytenkning, kreativitet og kollegialt samarbeid framholdes som viktig for arbeidet.
Det forutsettes gode datakunnskaper, og generelt gode rapporteringsrutiner.
Elevenes progresjon er knyttet til en fagplan som danner grunnlaget for undervisningen. Det tilbys diplomprøver hvert skoleår.
Pedagogens evne til å knytte en positiv relasjon til elev og foresatte er av største betydning.

Den som ansettes må levere politi- og tuberkuloseattest iht. forskrift.

Krav til språk

Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

  • Godt og nært tverrfaglig samarbeid
  • Gode muligheter for påvirkning
  • Gode velferdsordninger
  • Gratis parkering
  • Kort køfri kjøring fra Stavanger sentrum
  • Nærhet til Randaberg sentrum med alt det har å tilby
  • Randaberg kommune er IA-bedrift
  • Seniorpolitiske tiltak

Lønn/pensjon

Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler
Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP

Generell informasjon/søknadsprosess

Randaberg kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Det betyr at vi kun tar i mot søknader gjennom vår søknadsportal. Det er veiledning til denne på hjemmesiden vår. Dersom du trenger ytterligere hjelp må du kontakte oss. Hvis du ikke mottar passord så sjekk søppelposten/spamfilteret i mailen din, det kan ha havnet der!

I samsvar med offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak. Vi tar kontakt i forkant med søkere som har bedt om dette.

Det er ikke mulig å legge ved CV, attester eller vitnemål, disse må tas med til et eventuelt intervju. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Sigrid J. Olsson , rektor, på telefon 51 41 31 38