Riddu Riddu festivála

Hjemmeside: http://www.riddu.no/

Riddu Riddu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Gàivuona suohkan/Kåfjord kommune i Nord-Troms. Gjennom 26 år har Riddu Riddu jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske. Gradvis har festivalen vokst seg større og blitt en betydelig og viktig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. Festivalen har i dag status som ledende internasjonal urfolksfestival. Festivalen er tuftet på kjerneverdier som inkluderende, nyskapende, bevisst og naturlig, samt en sterk lokal forankring og global orientering. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for alle aldersgrupper.

Festivalprodusent

Vi søker deg som:
– er engasjert og initiativrik, med stor arbeidskapasitet
– er strukturert og kvalitetsbevisst
– er utadvendt og kontaktskapende
– er en positiv og trygg leder og kollega
– har forutsetninger for, og ønske om, å bidra til festivalens utvikling
– behersker godt, norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du:
– har samisk kunst- og kulturfaglig kompetanse og kunnskap om urfolkskultur på verdensbasis
– har forankring og kontaktnett i Sápmi
– kan kommunisere på ett eller flere samiske språk

Sentrale ansvarsområder vil være:
– programmering av festivalen i samarbeid med festivalleder/daglig – – leder og musikk- og scenekunstutvalget
– booking/inngåelse av kontrakter med utøvere¸ og koordinere logistikk og praktiske behov
– planlegging og gjennomføring av det arrangementstekniske
– lage og iverksette produksjonsplaner
– rekruttere og lede avviklingsstab
kontakt og koordinering opp mot festivalens arenaer og festivalens øvrige team
– søknadsskriving og rapportering
– fungere som representant for Riddu Riddu festivála nasjonalt og internasjonal

Dokumenterte resultater fra større arrangement og prosjektledelse er et krav. Dersom du har helt andre erfaringer i tillegg, er det en bonus!

Kvelds- og helgearbeid må påregnes i festivalperioder og ved spesielle arrangementer. Lønn etter avtale. Stillingen rapporterer til festivalleder/daglig leder

Søknad: karoline@riddu.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Karoline Trollvik på e-post eller telefon 97107129