Rakkestad kulturskole

Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no/

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere.

Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Se informasjonsvideo eller bla i vår informasjonsbrosjyre så får du vite mere om den flotte bygda vår.

Klarinett- og saksofonlærer

– 22 % fast stilling

Beskrivelse av seksjon/enhet
Seksjon kommunikasjon og kultur er organisert i 2 enheter (Kulturskolen og Kultur/aktivitet/ungdom/kino) og 6 fagenheter (IKT, servicekontoret, biblioteket, badet, lokalsamling/bygdetunet, innkjøp) i tillegg til kultursjef som stabsrådgiver.
Kulturskolen har 10 ansatte lærere i deltidsstillinger og rektor. Skolen har pr i dag ca140 elever fordelt på fagene musikk og teater. Kulturskolen har fokus på godt samarbeid med bygdas frivillige kulturliv og samarbeider tett med “Rakkerungene barne- og ungdomsteater” og “Rakkestad skolekorps”

Kort om stillingen

Er du vår nye treblåslærer?

Vi søker en kreativ og engasjert lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer. Hovedoppgaven vil være instrumentalopplæring av elever i Rakkestad skolekorps. Stillingen innebærer undervisning, konserter, forberedelse, foreldrekontakt, egenutvikling og møteaktivitet. Den som ansettes kan også tillegges andre oppgaver etter kompetanse som for eksempel prosjektbasert undervisning, DKS, rekrutteringstiltak i grunnskole/SFO og ensemble-ledelse/korpsdireksjon.

Tirsdag er skolens kjernedag, du må ikke undervise tirsdag, men kunne stille på møter og konserter/forestillinger som primært ligger på tirsdager. Du må være komfortabel med å undervise både klarinett og saksofon- elever, men vi ønsker klarinett som hovedinstrument.

Den som ansettes må være mobil da undervisningen foregår ettermiddag/kveld og ved arrangementer i regi av kulturskolen.

For stillingen kreves
– relevant utdanning fra universitet/høgskole
– pedagogisk utdanning
– klarinett som hovedinstrument og Saksofon som bi-instrument

Vi søker deg som:
– brenner for å gi barn og unge et faglig sterkt tilbud i et trygt kreativt miljø
– har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
– har noe erfaring/undervisningspraksis fra tilsvarende stilling/fagområde
– gjerne har kompetanse innen produksjon og arrangement

Vi kan tilby
– deltakelse i et faglig sterkt og kreativt lærerteam
– deltakelse i spennende prosjekter/produksjoner
– gode opplærings- og utviklingsmuligheter
– utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
– gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
– lønn etter tariff

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Gyldig politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.
Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon.

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget “Søk på stilling”. Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Spørsmål om stillingen, kontakt: Trond Nilsen , rektor, på telefon 91 86 64 26